Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. J. Intemann: Magnesium and zinc hydride complexes

Wanneer:vr 14-02-2014 om 14:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. J. Intemann

Proefschrift: Magnesium and zinc hydride complexes

Promotor(s): prof.dr. S. Harder

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Toepassingen van magnesiumhydride onderzocht: opslag van waterstof en katalyse van organische reacties

Waterstof is een veelbelovend medium is voor de opslag en transport van energie. Een veilige en gemakkelijke opslag ervan is daarom in de nabije toekomst één van de grootste uitdagingen. Magnesiumhydride geniet toenemende belangstelling als een potentieel opslagmateriaal voor waterstof. Het heeft veel voordelen, maar een groot probleem is de hoge temperatuur voor waterstofafgifte. Berekeningen voorspellen echter dat die temperatuur daalt als de grootte van de deeltjes afneemt.

In haar proefschrift beschrijft Julia Intemann de synthese en structuren van ongewone meer-centra magnesiumhydride-clusters. Ook geeft zij eerste experimentele bewijzen voor de relatie tussen de benodigde temperatuur voor waterstofafgifte en clustergrootte. De magnesiumhydride-clusters fungeren als moleculaire modelsystemen en maken precieze onderzoekingen op een atomair niveau mogelijk. Het werk is uitgebreid met soortgelijk onderzoek aan zinkhydride clusters.

Bij het zoeken naar nieuwe toepassingen voor metaalhydride complexen van magnesium, calcium en zink, zijn reactiviteiten met eenvoudige substraten zoals water en pyridine getest. Op basis hiervan, kunnen aardalkalimetaalhydride complexen nu succesvol worden ingezet als katalysatoren voor de synthese van dihydropyridide fragmenten. De laatste gelden als belangrijke uitgangsstoffen voor de synthese van verscheidene natuurstoffen.

Een andere potentiële toepassing van magnesium- en zinkcomplexen ligt in het gebruik als katalysator voor de synthese van polycarbonaten. Omdat deze polymeren het ongewenste kooldioxide als een bruikbare bouwsteen bevatten en bioafbreekbaar zijn, staan zij vol in de belangstelling. Voor deze toepassing werden bimetallische complexen, die zowel magnesium als zink bevatten, gesynthetiseerd en onderzocht op potentiële coöperatieve effecten tussen deze twee verschillende metalen.

Het onderzoek van Julia Intemann werd uitgevoerd aan het Stratingh Institute for Chemistry van de RUG. Intemann gaat door met onderzoek als postdoc aan de Friedrich-Alexander University in Erlangen-Nürnberg.

printView this page in: English