Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie A.B.M. Fürmaier: Cognitive functioning in adult ADHD. Measurement, treatment and public perception

Wanneer:wo 23-07-2014 15:00 - 16:00
Waar:Aula

Volwassenen met ADHD hebben moeite met plannen

Volwassenen met ADHD hebben beperkingen in alle cognitieve domeinen, zoals aandacht, retrospectief geheugen, prospectief geheugen en executief functioneren. Anselm Fürmaier deed hier onderzoek naar. Het blijkt dat volwassenen met ADHD problemen hebben met het plannen van taken die in de toekomst moeten worden uitgevoerd. Gedragsinterventies zouden zich daarom moeten richten op het verbeteren van organisatorische en planningsvaardigheden van patiënten met ADHD zodat hun geheugenfuncties in het dagelijks leven kunnen worden verbeterd.

Fürmaier deed onderzoek naar het cognitief functioneren van volwassenen met ADHD vanuit verschillende perspectieven en met verschillende methoden: (1) objectief neuropsychologisch onderzoek naar het geheugen, (2) zelfrapportages van patiënten met ADHD die zijn gebruikt om cognitieve klachten te inventariseren en de relatie met objectief vastgestelde beperkingen te bepalen, (3) Whole Body Vibration (WBV) om cognitieve dysfuncties bij volwassenen met ADHD te behandelen en (4) een vragenlijst om overtuigingen en attitudes van de bevolking ten opzichte van ADHD te bepalen (stigmatisering).

Twee studies toonden stoornissen in verschillende aspecten van het geheugen (het discrimineren van bronnen van informatie en het prospectief geheugen) aan bij volwassenen met ADHD. De relevantie van deze componenten van het geheugen werd benadrukt en de implicaties voor het klinische werkveld werden besproken.

De cognitieve klachten van volwassenen met ADHD werden in kaart gebracht door zelfrapportages te verzamelen. Daarnaast werden volwassenen met ADHD onderzocht met objectieve neuropsychologische tests. Geconcludeerd werd dat beide benaderingen niet-redundante informatie opleveren en hun eigen implicaties voor de klinische praktijk hebben.

Subjectieve en objectieve assessments van het cognitief functioneren werden ook gebruikt om de effecten van WBV (een trainingsmethode die het volledige lichaam van een individu blootstelt aan vibratie) op het cognitief functioneren te exploreren. De klinische significantie van de effecten van WBV op het cognitief functioneren werd besproken.

Ten slotte werd een vragenlijst gericht op stigmatisering van volwassenen met ADHD ontwikkeld. Geconcludeerd werd dat speciale onderwijsprogramma’s die de algemene bevolking informeren over ADHD de potentie kunnen hebben om stigmatisering van volwassenen met ADHD te reduceren.

Anselm Fürmaier studeerde psychologie aan de universiteit van Regensburg, Duitsland. HIj deed zijn promotieonderzoek bij de afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie van de RUG en is inmiddels werkzaam als assistant professor aan de universiteit van Regensburg.

printView this page in: English