Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. N.S. Valchev: Functional connectivity of the primary somatosensory cortex and its role during action observation

Wanneer:ma 20-01-2014 om 11:00
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. N.S. Valchev

Proefschrift: Functional connectivity of the primary somatosensory cortex and its role during action observation

Promotor(s): prof.dr.ir. N.M. Maurits

Faculteit: Medische Wetenschappen

Zien handelen activeert niet alleen motoractiviteit lichaam, maar ook bijpassende sensaties

Onze hersenen ontvangen niet alleen informatie uit de wereld om ons heen, maar beïnvloeden ook hoe we die omgeving ervaren. Dat concludeert Nikola Valchev in zijn promotieonderzoek. Hij ging na welke rol de primaire sensibele cortex, een hersengebied dat belangrijk is voor het verwerken van gevoelsstimuli, speelt in de simulatie van handelingen van anderen.

Valchev voerde verschillende gedragsexperimenten uit om na te gaan hoe de primaire sensibele cortex (SI) communiceert met gebieden die betrokken zijn bij de mentale simulatie van handelingen van anderen. Zo liet hij proefpersonen het gewicht van een doos schatten, terwijl ze toekeken hoe deze in een filmpje door een hand werd opgetild. Na magnetische onderdrukking van de activiteit in SI waren deelnemers slechter in staat het gewicht van de doos correct in te schatten. Valchev oppert dat wanneer we iemand zien handelen, we blijkbaar niet alleen de motoractiviteit simuleren, maar ook de sensaties die met die handeling gepaard gaan.

Aanvullend bewijs voor deze stelling vond de promovendus in een experiment waarin bleek dat incomplete handelingen ons motorsysteem direct beïnvloeden. Blijkbaar beïnvloeden verwachtingen wat we zien. Vervolgonderzoek kan volgens Valchev nieuw licht werpen op filosofische vragen rondom “vrije wil” en “onafhankelijke observatie”.

Nikola S. Valchev (Bulgarije, 1980) studeerde Psychologie aan de universiteit van Lissabon (Portugal) en Neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij het NeuroImaging Centre (NIC) van het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Centre for studies and research in Cognitive Neuroscience (University of Bologna, Cesena, Italië). Het onderzoek werd onder andere gefinancierd door de Calouste Gulbenkian Foundation (Portugal), de Portugese Foundation for Science and Techology (FCT) en UMCG.

printView this page in: English