Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. L. Visser: The Bayley-III-NL special needs addition. A suitable developmental assessment instrument for young children with special needs

Wanneer:do 09-01-2014 om 14:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. L. Visser

Proefschrift: The Bayley-III-NL special needs addition. A suitable developmental assessment instrument for young children with special needs

Promotor(es): prof.dr. A.J.J.M. Ruijssenaars

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Veelgebruikt instrument voor ontwikkelingsdiagnostiek verbeterd

De meeste kinderen ontwikkelen zich in de eerste jaren van hun leven volgens verwachting. Bij een klein aantal is echter iets aan de hand. In dat geval is het belangrijk dat goede ontwikkelingsdiagnostiek plaatsvindt, zodat de begeleiding van het kind kan aansluiten bij de sterke en minder sterke punten in de ontwikkeling.

Een veelgebruikt instrument voor ontwikkelingsdiagnostiek is de Bayley-III-NL. Deze blijkt echter niet voldoende geschikt voor veel kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het testmateriaal is niet afgestemd op deze doelgroep en de testresultaten leveren te weinig informatie op als basis voor de begeleiding.

Linda Visser deed onderzoek naar de Special Needs Addition (SNA) van de Bayley-III-NL. De SNA komt tegemoet aan de beperkingen van de Bayley-III-NL en bestaat uit de Low Motor/Vision versie voor kinderen met een motorische en/of visuele beperking, de Low Verbal versie voor kinderen met een spraak-/taalbeperking en de dynamische versie voor het vergroten van de handelingsgerichtheid.

Uit de resultaten blijkt dat de SNA-versie de geschiktheid van de Bayley-III-NL voor kinderen met specifieke beperkingen verbetert en het instrument meer handelingsgericht maakt. Op basis daarvan wordt de Bayley-III-NL-SNA medio 2014 uitgegeven. Het instrument kan dus daadwerkelijk in de praktijk gebruikt gaan worden om de ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op een meer valide manier te onderzoeken dan tot nu toe mogelijk was.

Linda Visser (Woerden, 1985) studeerde Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht en verrichtte haar promotieonderzoek aan de RUG, onderzoeksschool BCN, onderzoeksinstituut Pedok, afdeling Orthopedagogiek. Het werd gefinancierd door ZonMw. Ze blijft als universitair docent werkzaam bij de afdeling Orthopedagogiek.

printView this page in: English