Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. M. ter Laan: Neuromodulation of cerebral blood flow

Wanneer:ma 06-01-2014 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. M. ter Laan

Proefschrift: Neuromodulation of cerebral blood flow

Promotor(s): prof.dr. M.J. Staal

Faculteit: Medische Wetenschappen

Onderzoek naar invloed elektrische stimulatie op cerebrale doorbloeding

Het sympathische zenuwstelsel speelt wel degelijk een belangrijke rol in de regulatie van de doorbloeding van de hersenen. Dat concludeert Mark ter Laan in zijn promotieonderzoek. Hij ging na hoe de cerebrale doorbloeding beïnvloed kan worden door kleine stroomstootjes via elektroden op de huid. Dat zou nuttig kunnen zijn wanneer patiënten kampen met een verminderde doorbloeding van de hersenen.

Het sympathische zenuwstelsel maakt deel uit van het autonome zenuwstelsel. Dat zorgt ervoor dat het lichaam goed werkt zonder dat we daarover hoeven na te denken. Het autonome zenuwstelsel regelt onder andere dat organen hun werk doen en dat de lichaamstemperatuur goed is. Het sympathische zenuwstelsel reageert op acute stress en zet het lichaam in de vecht- of vluchtstand. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij een hersenbloeding.

Ter Laan onderzocht de effecten van transcutane elektrische neurostimulatie (TENS) op de doorbloeding van de hersenen. Hij deed dat door gebruik te maken van gezonde vrijwilligers. De promovendus concludeert dat TENS veilig toepasbaar is, maar dat de hoeveelheid stroom die vrijwilligers kunnen verdragen, verschilt. Onderzoek onder een kleine groep patiënten met een bepaald soort hersenbloeding liet vervolgens zien dat TENS niet goed toepasbaar is bij patiënten die onrustig zijn. Dat zorgt er volgens Ter Laan voor dat verder onderzoek met TENS onder deze groep patiënten lastig uitvoerbaar zal zijn. Omdat de rol van het sympathisch zenuwstelsel met name relevant is wanneer het systeem al onder druk staat, is elektrische modulatie mogelijk alleen onder bepaalde omstandigheden zinvol. Deze inzichten kunnen toegepast worden in verder onderzoek.

Mark ter Laan (Ten Boer, 1979) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Neurochirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, tijdens zijn opleiding tot neurochirurg. Het onderzoek werd gefinancierd door diezelfde afdeling. Ter Laan werkt als neurochirurg in het Radboud UMC, Nijmegen.

printView this page in: English