Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. P.A. Flach: Sick leave management beyond return to work

Wanneer:wo 08-01-2014 om 14:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. P.A. Flach

Proefschrift: Sick leave management beyond return to work

Promotor(s): prof.dr. J.W. Groothoff, prof.dr. U. Bültmann

Faculteit: Medische Wetenschappen

Verzuimbegeleiding voorbij de terugkeer naar werk

De begeleiding van medewerkers die vanwege ziekte hun werk verzuimen is een belangrijke taak voor de bedrijfsarts. Een eenzijdige focus op snelle terugkeer naar werk brengt het risico met zich mee dat zieke medewerkers werk hervatten voordat ze voldoende hersteld zijn. Dit kan zich uiten in een niet-duurzame werkhervatting, of in verminderd functioneren in het werk na de werkhervatting. Dit is tot nu toe weinig onderzocht. Een andere nog weinig onderzochte ongunstige uitkomst is baanverlies tijdens het verzuim.

In zijn proefschrift richt Peter Flach zich op vier verschillende uitkomstmaten van verzuimbegeleiding, zoals duur tot aan werkhervatting, baanverlies tijdens verzuim, de duurzaamheid van de werkhervatting en het functioneren na werkhervatting, en de factoren die daarmee geassocieerd zijn. Daarbij maakte hij gebruik van gegevens zoals die door bedrijfsartsen en werkgevers routinematig worden vastgelegd.

Uit zijn onderzoek blijkt dat psychische klachten vaker dan andere klachten samengaan met langdurig verzuim, een grotere kans op baanverlies tijdens verzuim en minder functioneren in het jaar na de werkhervatting. Tevens blijkt dat psychische klachten niet vaker terugkomen dan andere klachten. Een gebrek aan ondersteuning door de leidinggevende kan samengaan met een grotere kans op baanverlies en op nieuw verzuim door dezelfde diagnose. Medewerkers die zichzelf als gezond beschouwen geven aan dat hun functioneren in het werk na werkhervatting ook beter is.

Duurzame inzetbaarheid na langdurig verzuim is niet vanzelfsprekend. Met het oog op een verouderende beroepsbevolking, waarin steeds meer mensen een chronische aandoening zullen hebben, komt Flach tot de conclusie dat bedrijfsartsen hun aandacht moeten verleggen van begeleiding naar werkhervatting naar het verbeteren van duurzame inzetbaarheid.

Drs. P.A. Flach (Sneek, 1957) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed zijn onderzoek bij de afdeling Gezondheidwetenschappen van het UMCG. Hij werkt als bedrijfsarts en onderzoeker bij de RUG en het UMCG.

printView this page in: English