Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. H.J. Santing: Provisional implant-supported restorations in the aesthetic zone. Assessment of material properties and biofilm

Wanneer:wo 11-12-2013 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. H.J. Santing

Proefschrift: Provisional implant-supported restorations in the aesthetic zone. Assessment of material properties and biofilm

Promotor(s): prof.dr. H.J.A. Meijer, prof.dr. G.M. Raghoebar, prof.dr. A. Vissink

Faculteit: Medische Wetenschappen

Tijdelijke implantaatgedragen kronen presteren goed

Implantaatgedragen kronen gaan steeds langer mee. Daarom is tegenwoordig niet meer de overlevingssterkte het belangrijkste succescriterium voor deze kronen, maar de esthetische uitkomst. Over de materiaaleigenschappen van deze tijdelijke implantaatgedragen kronen was echter nog weinig bekend. Hierin is verandering gekomen met het proefschrift van Eric Santing.

Santing legt uit dat aangenomen wordt dat tijdelijke implantaatgedragen kronen, die vaak enkele maanden in de mond functioneren voordat de definitieve kroon wordt geplaatst, in belangrijke mate bijdragen aan het verkrijgen van een optimaal esthetisch resultaat. De promovendus onderzocht verschillende tijdelijke kronen op drie belangrijke eigenschappen: breuksterkte, mate van slijtage en (vanwege het effect op omliggende weefsels) bacteriegroei. Daarnaast onderzocht hij het klinisch functioneren van het Straumann Bone Level implantaatsysteem.

Santing concludeert dat tijdelijke implantaatgedragen kronen geveneerd met indirect composiet voldoende bestand zijn tegen slijtage en voldoende weerstand bieden tegen breuken. Of dit ook betekent dat ze geschikt zijn om voor een langere periode succesvol in de mond te functioneren, zal in verder klinisch onderzoek bepaald moeten worden. Santings onderzoek naar het Straumann Bone Level implantaatsysteem wees uit dat dit implantaat een uitstekende overleving, minimaal botverlies en goede klinische en esthetische resultaten oplevert. De positieve onderzoeksresultaten laten overigens volgens Santing onverlet dat de mate waarin tijdelijke implantaatgedragen kronen daadwerkelijk bijdragen aan het verkrijgen van een optimaal esthetisch resultaat voor de definitieve kroon in nader klinisch onderzoek vastgesteld zal moeten worden.

Eric Santing (Assen, 1978) studeerde Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Kaakchirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd onder andere gefinancierd door de Boeringstichting en door Straumann. Santing is eigenaar van tandartspraktijk Bocht Oosterdiep in Veendam en werkzaam als tandarts in het Martiniziekenhuis.

printView this page in: English