Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. G. Gracceva: Challenging the stability of personality. Studies on developmental plasticity in rodents

Wanneer:vr 13-12-2013 om 11:00
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. G. Gracceva

Proefschrift: Challenging the stability of personality. Studies on developmental plasticity in rodents

Promotor(s): prof.dr. T.G.G. Groothuis, prof.dr. J.M. Koolhaas

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Stabiliteit persoonlijkheid en regulering stresshormoon

Giulia Gracceva onderzocht bij knaagdieren hoe vroeg in het leven persoonlijkheid verschijnt en in hoeverre deze kan veranderen, bijvoorbeeld als aanpassing aan omgevingscondities in het begin van het leven. De laatste decennia is duidelijk geworden dat ook dieren over persoonlijkheid beschikken. Deze consistente verschillen in gedrag tussen individuen gelijk in geslacht en soort trekt veel aandacht van gedragsecologen en evolutionair-biologen. Er wordt vaak verondersteld dat de persoonlijkheid relatief stabiel blijft tijdens het leven, maar in hoeverre persoonlijkheid tijdens de ontwikkeling kan veranderen is nog nauwelijks bestudeerd.

Gracceva onderzocht bij wildtype ratten of voeding, lichaam en hormonale toestand van de moeder tijdens de zwangerschap alsmede het aantal broers ten opzichte van zusters, de persoonlijkheid van een jong beïnvloeden. Daarnaast bestudeerde zij bij de wilde veldmuis of deze in het vroege leven zijn persoonlijkheid aanpast aan de wisseling van de seizoenen. Tijden het voorjaar zijn er namelijk sterke verschillen in de sociale omgeving en voedselbeschikbaarheid voor een pasgeboren dier.

Gracceva’s drie belangrijkste bevindingen zijn: 1) In de wildtype-rat zijn belangrijke gedragstrekken van persoonlijkheid - zoals de mate van agressie en angst - relatief ongevoelig voor de gemanipuleerde omgevingsaspecten. Echter, een belangrijk kenmerk van persoonlijkheid, de koppeling tussen verschillende gedragingen (bijvoorbeeld: agressieve dieren reageren anders op niet-sociale stressoren dan niet-aggressieve dieren), werd makkelijk verbroken door aspecifieke omgevingsfactoren zoals het regelmatig hanteren van de dieren. 2) In de veldmuis was dit andersom, (wel effect op de expressie van afzonderlijke gedragingen, maar niet op de koppeling tussen deze gedragingen), hetgeen het belang van vergelijkende studies onderstreept, 3) Variatie in persoonlijkheid is gerelateerd aan aan de regulering van het stresshormoon corticosteron.

Giulia Gracceva studeerde biologie in Rome, Italië en deed haar promotieonderzoek aan de RUG, bij de vakgroep Behavioural Physiology and Behavioural Biology van het Center for Behaviour and Neurosciences (BCN).

printView this page in: English