Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. J. Bauer: Towards control over motion at the molecular and submolecular level

Wanneer:vr 13-12-2013 om 14:30
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: dhr. J. Bauer

Proefschrift: Towards control over motion at the molecular and submolecular level

Promotor(s): prof.dr. B.L. Feringa

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Controle krijgen over bewegingen op (sub)moleculair niveau

Een van de hoofddoelstellingen van de moderne scheikunde is het controle krijgen over bewegingen op moleculair en submoleculair niveau. In zijn proefschrift geeft Jurica Bauer een overzicht van de talrijke pogingen van chemici om kunstmatige motorsystemen te ontwikkelen. De inspiratie daarvoor put men uit de dynamische systemen in de natuur. Het is echter duidelijk dat er nog veel werk nodig zal zijn om de doelstellingen te bereiken.

Bauer beschrijft onderzoek dat moet leiden tot een beter begrip van de bewegingen van moleculen op oppervlakken. Daarbij passeren verschillende manieren om de beweging op moleculair en submoleculair niveau onder controle te krijgen de revue.

De promovendus ontwierp en synthetiseerde een aantal nieuwe moleculen waarvan wordt verwacht dat ze zich onder invloed van licht op oppervlakken kunnen verplaatsen. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het afstemmen van de rotatiesnelheid van de unidirectionele, op sterisch gehinderde alkenen gebaseerde moleculaire rotatiemotoren die met licht worden aangedreven. Een volgend hoofdstuk beschrijft het ontwerp, de synthese en de studie van de nieuwe op binaftyl gebaseerde moleculaire rotoren met als doel om de rotatiesnelheid af te stemmen door middel van zowel sterische hinder als allosterische regulatie.

Jurica Bauer (Kroatië, 1982) studeerde chemie in Zagreb. Het onderzoek werd uitgevoerd aan het Stratingh Institute for Chemistry. Bauer gaat door met onderzoek als postdoc aan de TU Eindhoven.

printView this page in: English