Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. L. Gjonaj: Chemically modified DNA: methods and applications

Wanneer:vr 06-12-2013 om 12:45
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. L. Gjonaj

Proefschrift: Chemically modified DNA: methods and applications

Promotor(s): prof.dr. J.G. Roelfes

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Over het toepassen van DNA in de chemie

DNA is een fascinerend biopolymeer dat gemakkelijk gemanipuleerd kan worden. Doel van het onderzoek van Lorina Gjonaj was het ontwikkelen van nieuwe methodologie om DNA chemisch te modificeren. Verschillende functionaliteiten zijn aan DNA gekoppeld. Deze nieuwe, op DNA gebaseerde substraten zijn getest voor gebruik als katalysator en surfactant, en voor het moduleren van het gedrag van door peptide gevormde ion-kanalen.

In hoofdstuk 2 is een nieuwe chemo-selectieve methode om DNA te modificeren beschreven. Alkoxylamines zijn gebruikt om selectief cytosine in enkelstrengs DNA te functionaliseren. Van de producten zijn derivaten gemaakt door middel van bio-orthogonale reacties.

In hoofdstuk 3 is een nieuwe benadering beschreven om op DNA gebaseerde katalysatoren te ontwerpen. Dit wordt gedaan door bifunctionele heterobimetallic complexen te vormen door gebruik te maken van de sterk DNA bindende eigenschappen van cisplatine derivaten.

In hoofdstuk 4 zijn platinum(II)complexen gebruikt om DNA covalent te modificeren met lange alkylstaarten en hiermee nieuwe op DNA gebaseerde surfactanten te maken. Verder zijn de aggregatie eigenschappen van deze klas surfactanten onderzocht.

In hoofdstuk 5 is het oligomerisatieproces van de door het alamethicine peptide gevormde ion-kanalen gemoduleerd, door middel van covalente verankering met DNA strengen. Deze hybrides laten een verhoging van de levensduur van de gevormde ion-kanalen zien en een stabilisatie van de geleiding.

In hoofdstuk 6 is een op DNA G-quadruplex gebaseerde surfactant beschreven die amfifilisch gedrag vertoont en assembleert in vezels en micellen in oplossing.

Tot slot wordt in hoofdstuk 7 een overzicht gegeven van het uitgevoerde onderzoek en wordt een toekomstperspectief bediscussieerd.

Lorina Gjonaj (Albanië, 1984) studeerde natuurwetenschappen aan de universiteit van Pisa. Het onderzoek werd uitgevoerd aan het Stratingh Institute for Chemistry.

printView this page in: English