Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. B.N. Petkova: Power and supply chain integration

Wanneer:ma 18-11-2013 om 09:00

Promotie: mw. B.N. Petkova, 9.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Power and supply chain integration

Promotor(s): prof.dr. H.B.M. Molleman

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Macht en integratie in waardeketens

Hedendaagse economieën zijn gebaseerd op de sequentiële verdeling van taken tussen bedrijven. Daarbij voegen verschillende bedrijven waarde toe aan een halffabricaat totdat er uiteindelijk een product ontstaat dat gereed is voor de consument. Boyana Petkova onderzocht het verband tussen macht en integratie in dergelijke waardeketens (‘supply chains’). Zij laat ziet dat bedrijven hun macht gebruiken om keten-integratie in hun voordeel te vormen.

Petkova beargumenteert dat de baten, kosten en risico’s verschillend zijn voor drie vormen van ketenintegratie (ketenbestuur, de betrokkenheid van leveranciers in de besluitvorming van kopers, en transactiespecifieke investeringen). Zij toont aan dat macht daardoor verschillende effecten heeft op de diverse integratievormen.

Petkova stelt dat we af moeten van een negatief beeld van macht en meer oog moeten hebben voor de positieve kanten. Macht moet niet alleen geassocieerd worden met machtsmisbruik en andere negatieve zaken, maar we moeten ons ook beseffen dat macht kan betekenen dat een bedrijf iets bijzonder goed kan (en dus bijzondere competenties heeft ontwikkeld) in vergelijking met de concurrentie.

Boyana Petkova studeerde Industrial Engineering & Management aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar onderzoek binnen de vakgroep Operations van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

printView this page in: English