Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. Y.L. Gu: Intracoronary therapies and myocardial reperfusion in acute myocardial infarction

Wanneer:wo 20-11-2013 om 16:15

Promotie: mw. Y.L. Gu, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Intracoronary therapies and myocardial reperfusion in acute myocardial infarction

Promotor(s): prof.dr. F. Kuipers

Faculteit: Medische Wetenschappen

Wegzuigen bloedstolsel na hartinfarct leidt tot betere overleving

Het gebeurt in Nederland al vaak als onderdeel van een dotterprocedure bij een acuut hartinfarct: het opzuigen van een bloedstolsel in een verstopte kransslagader. Dat is niet alleen goed voor een betere doorbloeding van het hartspierweefsel, maar leidt ook tot verbeterde overleving op lange termijn. Dat is één van de conclusies van You Lan Gu in haar promotieonderzoek.

Er is volgens Gu de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt in het behandelen van acute hartinfarcten, onder andere door dotteren en aanvullende medicatie. Cruciaal voor een goed herstel op langere termijn is een goede doorbloeding van het hartspierweefsel na de behandeling. Zij vergeleek in haar onderzoek daarom verschillende behandelingen om de doorbloeding van het hartspierweefsel te verbeteren.

In het eerste deel van haar onderzoek vergeleek de promovenda het opzuigen van het bloedstolsel in het verstopte kransslagvat met het plaatsen van een ballon. In het tweede deel ging ze na of abciximab, een medicijn dat een onderdeel van de stolselvorming remt, meer effect heeft wanneer het ter plaatse wordt toegediend dan, zoals gebruikelijk, via een infuus. Dat voordeel kon niet zonder meer worden aangetoond. Tot slot ging ze na hoe een nieuw computerprogramma, QuBE, kan helpen om op een simpele en efficiënte manier te meten welke patiënten een verminderde doorbloeding hebben en daardoor een hoger risico lopen op de lange termijn. Dit programma bleek goed toepasbaar in de praktijk. De uitkomsten hadden bovendien voorspellende waarde voor hoe patiënten er enkele maanden na het infarct aan toe waren.

You Lan Gu (Shanghai, 1984) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Cardiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Gu werkt sinds 2011 als cardioloog in opleiding in het UMCG.

printView this page in: English