Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. M.D. Boelhouwer: Tussen weerstand en weerbaarheid en andere recepten. Een effectevaluatie van het WIBO-lesprogramma met behulp van vragenlijsten, dagboeken en observaties

Wanneer:do 14-11-2013 om 16:15

Promotie: mw. M.D. Boelhouwer, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Tussen weerstand en weerbaarheid en andere recepten. Een effectevaluatie van het WIBO-lesprogramma met behulp van vragenlijsten, dagboeken en observaties

Promotor(s): prof.dr. P.L.C. van Geert

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Evaluatie van het preventieprogramma Weerbaarheid in het BasisOnderwijs

Marieke Boelhouwer evalueerde het effect van het preventieprogramma Weerbaarheid In het BasisOnderwijs (WIBO) dat de weerbaarheid van kinderen in groep 7/8 probeert te vergroten. Ze deed dat onder meer door middel van drie studies: een vragenlijst- en dagboekstudie (bij 372 meisjes en 392 jongens) en een observatiestudie (in twee klassen).

De leerkrachtvragenlijst, oudervragenlijst en scenario’s voor de leerlingen lieten overwegend positieve effecten (klein tot redelijk) zien voor de fysieke en sociaal-emotionele competenties. De dagboekstudie toonde een effect voor afname van stressvolle gebeurtenissen in het dagelijks leven en een toename van adaptieve copingstrategieën. De observatiestudie toonde voor het WIBO-lesprogramma geen positief effect aan op het niveau van copingstrategieën in milde antisociale interacties op school. Dit type gedrag leek niet gevoelig te zijn voor verandering door het WIBO-lesprogramma. De scenario’s (vragenlijststudie) en dagboekstudie focusten zich daarentegen op meer extreme of stressvolle situaties, gedachten en emoties van kinderen ten aanzien van antisociaal gedrag. Deze aspecten leken wel gevoelig te zijn voor het WIBO-lesprogramma. Daarnaast gaf de dagboekstudie ook inzicht in het vermogen van kinderen om bepaalde copingstrategieën toe te passen. De observatiestudie toonde aan dat het theoretische gedragsmodel achter het programma klopt: de door het programma voorgeschreven gedragingen om een antisociale interactie te stoppen bleken effectief.

Marieke Boelhouwer deed haar onderzoek - gefinancierd door ZonMw -bij de Afdeling Ontwikkelingspsychologie van de RUG.

printView this page in: English