Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. I. Hemmati: Laser-deposited metallic coatings. Processing, characterization, alloy development

Wanneer:vr 01-11-2013 om 14:30

Promotie: dhr. I. Hemmati, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Laser-deposited metallic coatings. Processing, characterization, alloy development

Promotor(s): prof.dr. J.T.M. de Hosson

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Sterkere beschermlagen aanbrengen met lasers

Het proefschrift van Ismail Hemmati gaat over het aanbrengen van beschermende lagen met behulp van laserbundels. Laserbekleden, ook wel laserdepositie genoemd, en de verwante technieken worden ook gebruikt om beschadigde onderdelen te repareren en om 3-dimensionale voorwerpen te maken. Bij deze techniek wordt de energie van een krachtige laserbundel aangewend om het materiaal voor de beschermende laag te smelten en op een substraat aan te brengen. Zo worden dichte, goed hechtende lagen gemaakt.

Verschillende materialen worden gebruikt voor de laag, zoals staal, nikkel- en kobaltlegeringen en composieten van metaal en keramiek. In zijn proefschrift bestudeert Hemmati de microstructuur en eigenschappen van de lasergedeponeerde lagen als functie van de verwerkingsomstandigheden en de legeringschemie. Met behulp van (o.a. elektronen- en optische) microscopie worden de microstructuur, breukmechanismes en de fases gekarakteriseerd. Het probleem van breukvorming in laserbekleden is tot in detail onderzocht en enkele oplossingen worden aangedragen. Daarnaast worden functionele eigenschappen zoals hardheid, slijtvastheid en roestweerstand geëvalueerd. Op basis van deze bevindingen wordt de relatie tussen verwerkingsomstandigheden en microstructuur vastgesteld en worden nieuwe nikkellegeringen ontwikkeld.

De nieuwe legeringen leveren betere laageigenschappen op dan bestaande commerciële legeringen. Het doel van dit onderzoek was om de technische kennis te ontwikkelen om beschermende lagen te maken voor maritieme toepassingen, zoals de baggerindustrie. Beschermende lagen die met een laser zijn aangebracht, zijn geschikt om de bestaande lagen voor maritieme en verwante toepassingen te vervangen.

Ismail Hemmati (Iran, 1981) studeerde Material Science and Engineering aan de Sharif University of Technology (Iran). Het onderzoek werd uitgevoerd het Zernike Institute for Advanced Materials van de RUG. Hemmati gaat door als postdoc bij de onderzoeksgroep waar hij ook zijn promotieonderzoek deed.

printView this page in: English