Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. S.F. Reker: Four flavours of twisted mass fermions

Wanneer:ma 21-10-2013 om 14:30

Promotie: dhr. S.F. Reker, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Four flavours of twisted mass fermions

Promotor(s): prof.dr. E. Pallante

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Kwantum chromodynamica verder verfijnd

Lattice QCD (Lattice Quantum ChromoDynamics) is een tak van theoretische natuurkunde die zich bezig houdt met het berekenen van processen en eigenschappen van deeltjes onder invloed van de sterke kernkracht. Deze berekeningen worden uitgevoerd op supercomputers zoals de IBM Blue Gene/P in het computercentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Siebren Reker onderzocht of bepaalde berekeningen nog zuiverder kunnen worden uitgevoerd.

Er zijn verschillende formuleringen van Lattice QCD. Het onderzoek van Reker richt zich op een van die formuleringen: twisted mass Lattice QCD, en werd uitgevoerd in het kader van een Europees samenwerkingsverband met de naam European Twisted Mass Collaboration (ETMC). Het doel van het onderzoek was uitzoeken of kwantum chromodynamica de goede beschrijving is van subatomaire processen onder invloed van sterke kernkracht op lage energie.

Meer specifiek heeft het samenwerkingsverband als een van de eerste gekeken naar de invloed van het meenemen van een vierde quark in de berekeningen. Frederik: ‘Uit het onderzoek blijkt dat de invloed van een vierde quark op de processen en eigenschappen die wij bestudeerd hebben bijna niet merkbaar is. Dit was verwacht, maar nog niet eerder expliciet berekend.’

Reker’s dissertatie beschrijft veel van de technische details die nodig zijn om tot een zuivere berekening van deze processen en eigenschappen te komen. Ook een techniek om efficiënt grote databestanden weg te schrijven maakte onderdeel uit van het onderzoek. Het laatste hoofdstuk staat enigszins los en is het resultaat van een samenwerking (gericht op numerieke aspecten) met een groep chemici.

Siebren Reker (Bedum, 1982) studeerde natuur- en sterrenkunde in Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij het Centrum voor Theoretische Fysica van de RUG en gefinancierd door FOM. Reker is na afloop van het onderzoek gaan werken bij Shell Global Solutions International.

printView this page in: English