Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. C.W. Wiersma: Building the bronze age. Architectural and social change on the Greek Mainland during early Helladic III, middle Helladic and late Helladic I

Wanneer:do 17-10-2013 om 16:15

Promotie: mw. C.W. Wiersma, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Building the bronze age. Architectural and social change on the Greek Mainland during early Helladic III, middle Helladic and late Helladic I

Promotor(s): prof.dr. S. Voutsaki

Faculteit: Letteren

Architecturale en sociale veranderingen op het Griekse vasteland tijdens de Bronstijd

Lange tijd werd verondersteld dat de gemeenschappen die leefden op het vasteland van Griekenland tijdens het einde van de Vroege Bronstijd (VB, ca. 2200-2000 v. Chr.) en vroege Midden Bronstijd (MB, ca. 2000-1800 v. Chr.) simpel georganiseerd waren en van egalitaire aard, terwijl tijdens de latere MB en de vroegere Late Bronstijd (LB, ca. 1700-1600 v. Chr.) plotseling monumentale en rijke graven gebouwd werden. Corien Wiersma laat via een systematische analyse van huizen zien dat die simpel van aard waren. Echter, subtiele verschillen bestonden wel degelijk tussen huizen en tussen nederzettingen. Ook vonden veranderingen door de tijd heen plaats, voornamelijk tijdens de latere MB en vroege LB. Met enige zekerheid kunnen de architecturale patronen toegeschreven worden aan veranderingen in sociale relaties, maar ook aan interne veranderingen en externe invloeden.

Het lijkt dat de huiselijke kring (household) de meest belangrijke sociale unit was tijdens de late VB. Het was zelfvoorzienend, maar tot op zekere hoogte ook afhankelijk van de gemeenschap. Dit is te zien in het vrijstaande en homogene uiterlijk van de huizen. De eerste subtiele veranderingen vinden plaats tijdens de vroegere MB: meer rechthoekige in plaats van apsidale huizen worden gebouwd, een toename is te zien in de grootte van huizen en het aantal kamers en iets meer architecturale variatie is te zien. Deze veranderingen versterken tijdens de latere MB en vroege LB. Gesuggereerd wordt dat enkele huishoudens gingen samenwerken en dat sommige andere toenamen in omvang. Deze veranderingen leidden er mogelijk toe dat huishoudens minder afhanklijkheid werden van de gemeenschap en dit maakte de ontwikkeling van meer architecturale variatie mogelijk.

Corien Wiersma studeerde Art History en Archaeology aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek bij de afdeling Archeologie en Prehistorie, Griekse archeologie, aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.

printView this page in: English