Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. W.G. van der Veer: Het effect van de ASSwijzer

Wanneer:do 03-10-2013 om 12:45

Promotie: mw. W.G. van der Veer, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Het effect van de ASSwijzer

Promotor(s): prof.dr. B.F. van der Meulen, prof.dr. A.J.J.M. Ruijssenaars

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

ASSwijzer heeft effect op de advisering van de gedragsdeskundige

De ASSwijzer is een methode die zich richt op de ondersteuning van mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). De methode kenmerkt zich door centraal te stellen dat de persoon met ASS zijn ‘leven in chaos’ zelf probeert te ordenen: de eigen ordening van de persoon. Hulpverleners moeten hier kennis van nemen, voordat ze zelf inhoud kunnen geven aan de ordening die zij gaan bieden. De ASSwijzer is een methode met behulp waarvan de eigen ordening van de persoon met ASS en zijn omgeving in kaart gebracht, geanalyseerd en gewaardeerd wordt. Op basis van alle verzamelde, geanalyseerde en gewaardeerde data kan een advies gegeven worden over de ordening die geboden moet worden, zodat de persoon met ASS zich (verder) kan ontplooien en ontwikkelen.

Doel van het onderzoek is om het effect van het gebruik van de ASSwijzer aan te tonen. De vraagstelling van het onderzoek is: Welk effect heeft gebruik van de ASSwijzer door de gedragsdeskundige op de persoon met ASS met een matig/ernstig verstandelijke beperking, in termen van coping, herhaalgedrag en probleemgedrag en welke effecten heeft het op de manier van ondersteunen van de persoon met ASS? Om de vraagstelling te beantwoorden zijn zes hypothesen getoetst.

De conclusie is dat van het effectonderzoek is dat gebruik van de ASSwijzer een statistisch significant effect heeft op de adviseringsstijl van de gedragsdeskundige ten aanzien van de beeldvorming en de ondersteuning.

printView this page in: English