Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. Z. Umar: Empirical studies on long-term investing

Wanneer:do 03-10-2013 om 14:30

Promotie: dhr. Z. Umar, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Empirical studies on long-term investing

Promotor(s): prof.dr. L. Spierdijk

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Amerikaanse inflatierisico’s institutionele beleggers goed af te dekken met commodity futures

‘Commodity futures’ zijn voor institutionele beleggers een goede belegging om Amerikaanse inflatierisico’s af te dekken. Deze termijncontracten voor alledaagse goederen (zoals katoen, tarwe, graan en olie) blijken vooral in de markten energie, industriële metalen en veeteelt gunstige eigenschappen te hebben. Commodity futures zijn in staat om inflatie af te dekken ongeacht de beleggingshorizon, maar de beste resultaten worden bereikt bij een beleggingshorizon van ten minste een jaar. Dat concludeert Zaghum Umar in zijn proefschrift.

Voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsfondsen is het cruciaal om een stabiele reële rendementsstroom te realiseren, die zo veel mogelijk immuun is voor verschillende risico’s. Hun verplichtingen op lange termijn stellen institutionele beleggers bloot aan risico’s die in mindere mate aanwezig zijn voor korte termijn beleggers. Een voorbeeld hiervan is inflatie. Inflatierisico’s zijn vooral relevant voor pensioenfondsen, wier lange termijn verplichtingen meebewegen met inflatie.

Umar onderzocht twee beleggingskwesties die kenmerkend zijn voor beleggers met een langetermijnhorizon. Hij analyseerde de mate waarin Amerikaanse aandelen, obligaties, schatkistpapier en commodity futures in staat zijn om fluctuaties in het reële portfoliorendement (voor zover veroorzaakt door inflatie) te reduceren. In het vervolg van het onderzoek beperkte Umar zich niet tot een specifiek risico zoals inflatie. Hij analyseerde daarin de portfolioafwegingen van langetermijnbeleggers in opkomende markten en bekeek twee soorten beleggers: lokale beleggers die alleen in de opkomende markt beleggen en internationale beleggers die daarnaast ook in de VS beleggen.

Umar laat zien dat obligaties in opkomende markten aantrekkelijk kunnen zijn voor zowel lokale als internationale beleggers met verschillende niveaus van risicoaversie. In sommige opkomende economieën zijn obligaties alleen interessant voor kortetermijnbeleggers, terwijl deze in andere landen alleen of ook interessant zijn voor langetermijnbeleggers. In de eerste categorie landen bieden obligaties gunstige kortetermijnrendementen. In de tweede categorie landen bieden obligatierendementen op de langetermijnbescherming tegen ongunstige portfoliofluctuaties door de aanwezigheid van een voorspelbare component. Ook aandelen in opkomende markten bieden interessante korte- en langetermijnbeleggingsmogelijkheden voor zowel lokale als internationale beleggers. Tevens kunnen Amerikaanse obligaties een gunstige korte termijn belegging zijn voor internationale beleggers. Voor laatstgenoemde beleggers is het is echter nooit gunstig om te beleggen in Amerikaanse aandelen.

Zaghum Umar verrichtte zijn onderzoek bij de afdeling Economics, Econometrics and Finance van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door Netspar.

printView this page in: English