Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. S. Piening: Communicating Risk Effectively

Wanneer:wo 02-10-2013 om 12:45

Promotie: mw. S. Piening, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Communicating Risk Effectively

Promotor(s): prof.dr. S.M. Haaijer-Ruskamp, prof.dr. P.A. de Graeff

Faculteit: Medische Wetenschappen

Risicocommunicatie over bijwerkingen geneesmiddelen kan beter

De communicatie over ernstige bijwerkingen van medicijnen verloopt beter wanneer informatie goed gestructureerd is en afkomstig van een onafhankelijke bron. Zorgverleners vertrouwen verder bijvoorbeeld eerder op het oordeel van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dan op dat van de fabrikant. Daarom is het belangrijk dat risicocommunicatie over bijwerkingen verbeterd wordt. Dat stelt Sigrid Piening in haar promotieonderzoek.

Risicocommunicatie over ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen verloopt nu via papieren waarschuwingsbrieven, Direct Healthcare Professional Communications (DHPC’s). Piening ging na hoe succesvol deze DHPC’s zijn. Op basis van landelijke gegevens over verstrekte geneesmiddelen tussen 2000 en 2008 concludeert zij dat voor slechts een derde van de geneesmiddelen waarvoor een DHPC was afgegeven, het gebruik op lange termijn afnam. Wanneer het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen nog een extra e-mail verzond, bleek dat het effect van een DHPC te versterken. Zorgverleners waren dan beter op de hoogte van de betreffende bijwerking en ondernamen vaker actie.

Piening stelt dat de huidige communicatiemethoden verbeterd kunnen worden door zorgverleners en beroepsverenigingen te betrekken bij het opstellen van waarschuwingsbrieven, en door deze brieven vervolgens via e-mail en onafhankelijke bronnen te versturen. Ook verdient het volgens haar aanbeveling om beter te monitoren wanneer een DHPC als voldoende effectief kan worden beschouwd. Door een drempel te stellen, kunnen aanvullende maatregelen worden genomen als deze niet wordt gehaald.

Sigrid Piening (Noordbroek, 1983) studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdeling Klinische Farmacologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en participeerde in onderzoeksinstituut SHARE. Het onderzoek werd gefinancierd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Piening werkt als senior onderzoeker en maatschappelijk werker bij Autisme Team Noord Nederland, onderdeel van Jonx, Lentis.

printView this page in: English