Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. F.B.E. van Blommestein: Structured communication for dynamic business. An architecture for flexible B2B communication

Wanneer:do 26-09-2013 om 16:15

Promotie: dhr. F.B.E. van Blommestein, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Structured communication for dynamic business. An architecture for flexible B2B communication

Promotor(s): prof.dr.ir. J.C. Wortmann

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Nieuw fundament voor gestructureerde communicatie tussen computers van verschillende bedrijven

Communicatie tussen computers van verschillende bedrijven komt niet van de grond. Het bedrijfsleven is te gevarieerd om die communicatie te standaardiseren. Frédéric van Blommestein presenteert in zijn proefschrift een oplossing voor dat probleem: een fundament dat gestructureerde communicatie tussen applicatiesystemen van verschillende bedrijven mogelijk maakt. Hij ontwierp een architectuur waarmee computers zelf kunnen onderhandelen welke informatie ze uitwisselen, zonder dat zij daar standaarden voor nodig hebben. Die architectuur kan worden aangeboden als (web-)dienst op het internet.

Volgens Van Blommestein is veel geld te besparen door computerapplicaties van verschillende organisaties te koppelen. Met uitzondering van processen die bedrijfsgrenzen overschrijden, zijn immers al bijna alle bedrijfsprocessen geautomatiseerd. Bovendien moet steeds sneller worden gereageerd op wensen van klanten. Ook daarvoor is koppelen van applicaties essentieel. Het onderzoek van Van Blommestein levert een belangrijke bijdrage om dat koppelen op grote schaal mogelijk te maken.

Bedrijven en andere organisaties gebruiken computerapplicaties voor veel interne bedrijfsprocessen. Zodra echter de processen de grenzen van de organisatie overschrijden, wordt de bijbehorende informatie handmatig verwerkt. Alleen waar langdurige samenwerkingsverbanden bestaan met goed gedefinieerde en gestandaardiseerde processen, worden computersystemen van verschillende organisaties met elkaar verbonden. Het implementeren van zo'n verbinding kost veel geld, inspanning en tijd.

De meeste relaties tussen organisaties (koper-verkoper, klant-dienstverlener, toezichthouder-bedrijf) zijn van veel te korte duur en bovendien te veranderlijk om de inspanning voor het koppelen van systemen op applicatieniveau lonend te maken. In het proefschrift van Van Blommestein wordt een architectuur gepresenteerd die het mogelijk maakt om applicatiesystemen aan elkaar te koppelen zonder die inspanning.

Applicatiesystemen die gekoppeld worden, moeten in staat zijn om te onderhandelen over de uit te wisselen informatie. Ze moeten kunnen aangeven welke informatie nodig is, welke informatie ze beschikbaar hebben en welke informatie ze wensen te delen. Welke informatie moet worden uitgewisseld, is afhankelijk van de betreffende activiteit in het interorganisatorische bedrijfsproces. De architectuur die Van Blommestein presenteert kan direct worden geïmplementeerd in bedrijfsinformatiesystemen, zoals Enterprise Resource Planning-systemen. Zij kan ook worden geïmplementeerd in ‘middleware’ die vervolgens gekoppeld wordt aan bestaande bedrijfssystemen. De architectuur kan ook worden aangeboden als service van een externe partij. Bestaande systemen die (nog) niet in staat zijn om alle aspecten van de architectuur te ondersteunen kunnen worden gecomplementeerd met een web-formulieroplossing. Zo'n oplossing wordt eveneens beschreven in het proefschrift van Van Blommestein.

Frédéric van Blommestein (Den Haag, 1950) studeerde Bedrijfskunde aan de Technische Hogeschool Twente. Hij verrichte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Operations aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek werd gefinancierd door de Europese Unie en NWO.

printView this page in: English