Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. M. Troia: On enhancing professional development within an internationalisation context

Wanneer:ma 16-09-2013 om 12:45
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie: mw. M. Troia, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: On enhancing professional development within an internationalisation context

Promotor(s): prof.dr. M.S. Schmid

Faculteit: Letteren

Contextualisering belangrijk bij internationalisering onderwijs

Marion Troia’s proefschrift beschrijft een onderzoek naar de uitdagingen voor docenten die betrokken zijn bij het proces van internationalisering in het hoger onderwijs. De probleemstelling was: Hoe kan een programma voor de professionele ontwikkeling van docenten die betrokken zijn bij de internationalisering van de curricula op een hogeschool worden ontworpen en geïmplementeerd, zodanig, dat het leren van Engelse, interculturele en pedagogische competenties verhoogd wordt, door het op diverse wijze aanbieden van interventies?

Het onderzoek bestond uit drie iteraties waarin een professioneel ontwikkelingsprogramma werd aangeboden aan kleine groepen docenten. Bevindingen van één iteratie werden gebruikt om het ontwerp van het programma in de volgende iteratie te verbeteren. Het onderzoek toont aan dat zowel op zich zelf staande, generieke interventies (die centraal aangeboden worden) als gecontextualiseerde interventies (die aangeboden worden aan specifieke groepen in hun eigen lokale context), kunnen worden gebaseerd op hetzelfde programma, mits een protocol voor contextualisering wordt toegepast. Beide wijzen van aanbieden zijn levensvatbaar gebleken (d.w.z. praktisch en duurzaam), verantwoord (d.w.z. intern coherent en gebaseerd op conceptuele kaders) en effectief - hoewel de gecontextualiseerde wijze duurzamer en effectiever was. Daarnaast werden factoren geïdentificeerd die leren stimuleerden of belemmerden voor de Engelse, interculturele en pedagogische domeinen.

Marion Troia studeerde Linguarum Indonesicarum aan de Universiteit van Leiden. Ze verrichtte haar onderzoek aan de Faculteit der Letteren. Ze werkt als docent internationalisering aan de Hanzehogeschool Groningen.

printView this page in: English