Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. P.S. van Eck: The invisible force that shapes our world. Insights into complex, dynamic social influence processes, a marketing perspective

Wanneer:do 12-09-2013 om 11:00

Promotie: dhr. P.S. van Eck, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The invisible force that shapes our world. Insights into complex, dynamic social influence processes, a marketing perspective

Promotor(s): prof.dr. P.S.H. Leeflang

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Sociale invloed heeft belangrijke impact op consumentengedrag

Sociale invloed heeft een belangrijke impact op consumentengedrag en mag om die reden niet genegeerd worden in klantenonderzoek, concludeert Peter van Eck in zijn proefschrift. Van Eck toont aan hoe complex sociale beïnvloedingsprocessen zijn. Hij introduceert instrumenten die een bijdrage kunnen leveren aan het wetenschappelijke en commerciële onderzoek naar deze processen.

Van Eck maakt in zijn onderzoek nadrukkelijk onderscheid tussen informatieve invloed en normatieve invloed. Vaak richt onderzoek naar sociale beïnvloeding zich op informatieve invloed (mond-tot-mondreclame) of wordt uitgegaan van een positieve normatieve invloed (sociale aansteking). Van Eck toont aan dat het negeren van één van de twee invloeden zal leiden tot een verkeerde inschatting van de effecten ervan. Zo blijkt normatieve invloed in alle simulaties een negatief effect te hebben. Informatieve invloed blijkt vooral een rol te spelen bij het vergroten van de bekendheid van het nieuwe product, terwijl normatieve invloed vooral het adoptiepercentage beïnvloedt. Verrassend genoeg kan normatieve invloed de bekendheid van een nieuw product negatief beïnvloeden.

Peter van Eck (Breda, 1983) voltooide de researchmaster Economics and Business aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichte zijn onderzoek bij de vakgroep Marketing van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Promotor is prof.dr. P.S.H. Leeflang. Van Eck is thans werkzaam als Account Executive bij GfK / AiMark.

printView this page in: English