Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. T.A. Willemsz: Blending of agglomerates into powders quantification and understanding of mixing mechanisms in dry blending

Wanneer:vr 28-06-2013 om 12:45

Promotie: dhr. T.A. Willemsz, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Blending of agglomerates into powders quantification and understanding of mixing mechanisms in dry blending

Promotor(s): prof.dr.ir. K. van der Voort Maarschalk

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Kwantitatieve beschrijving relatie poedergedrag en agglomeraatslijtage

Vanwege potentiële veiligheidsrisico’s is het essentieel dat agglomeraten in een poedermengsel van bijvoorbeeld een geneesmiddel worden gebroken en uniform wordt verdeeld. Het doel van het promotieonderzoek van Tofan Willemsz was om de breukmechanismen van agglomeraten bij mengen van poeders te identificeren. Deze kennis vormt de basis voor het identificeren van kritische procesparameters en het opstellen van een kwantitatief model voor het ontwerpen van droog mengprocessen.
Experimenten met zogenaamde ‘brosse Gekalibreerde Test Deeltjes’ hebben bewijs geleverd dat agglomeraten verdwijnen via een slijtage-mechanisme. De slijtagesnelheid van agglomeraten wordt niet alleen beïnvloed door de eigenschappen van de agglomeraten maar ook door procesomstandigheden.
Met behulp van een nieuwe methode om poedersnelheden te meten was het mogelijk om een model te ontwikkelen dat de relatie tussen poedergedrag en agglomeraatslijtage kwantitatief beschrijft. De verhouding is tussen de energiedichtheid van het bewegende bed en de arbeid die nodig is om agglomeraten te breken geeft een kwantitatieve voorspelling van de snelheid van agglomeraatslijtage. De conclusie is dat agglomeraatslijtage significant wordt beïnvloedt door de snelheid van poederdeeltjes en daarmee de mengtijden.
Het toepassen van het model bleek een nuttig instrument te zijn om agglomeraatslijtage tijdens het droog mengen te voorspellen bij gebruik van tuimelmengers en convectieve mengers wanneer er een andere productie locatie wordt overwogen en/of wanneer vergroting van de productieschaal nodig is. Het model bleek daarnaast in staat te zijn een overgangsfase zichtbaar te maken die in beide type mengers bepaald wordt door het vulniveau.

Tofan Willemsz studeerde scheikunde aan de VU en promoveert aan de RUG op onderzoek dat hij uitvoerde bij Merck MSD, afdeling Pharmaceutical Sciences and Clinical Supply, Emerging. Inmiddels is hij Senior Scientist bij de afdeling Preclinical Development Emerging Markets van Merck MSD.

printView this page in: English