Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. K. Rosicová: Regional mortality in Slovakia: socioeconomic indicators and ethnicity

Wanneer:ma 24-06-2013 om 14:30

Promotie: mw. K. Rosicová, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Regional mortality in Slovakia: socioeconomic indicators and ethnicity

Promotor(s): prof.dr. J.W. Groothoff

Faculteit: Medische Wetenschappen

Regionale sterfteverschillen in Slowakije in kaart gebracht

Regionale verschillen in sterfte in Slowakije zouden de socio-economische en etnische verschillen tussen regio's kunnen weerspiegelen. Katarína Rosičová onderzocht de bijdrage van socio-economische indicatoren en het aandeel van de Roma-minderheid aan regionale sterfteverschillen naar leeftijd en geslacht.

Rosičová stelt vast dat socio-economische indicatoren, zoals onderwijs, werkloosheid en armoede, aanzienlijk bijdragen aan de regionale sterfteverschillen in Slowakije. De mannelijke bevolking lijkt kwetsbaarder voor dit effect, vooral bij sterfte die verband houdt met alcoholgebruik en bij werkloosheid.

Een belangrijke risicogroep voor vroegtijdige sterfte zijn de Roma die leven in nederzettingen. Voor sterfte in de eerste week na de geboorte en zuigelingensterfte is het percentage Roma de sterkste voorspeller van regionale verschillen. Onder volwassenen in de twee grootste steden van Slowakije is het percentage Roma ook de grootste voorspeller van sterfteverschillen. Het percentage mensen met een uitkering was de belangrijkste economische indicator voor sterfte voor beide geslachten in de districten en in twee tijdsperiodes die Rosičová onderzocht, 1997-1998 en 2007-2008.

Rosičová stelt beleidsmaatregelen voor de verdere economische ontwikkeling van het land voor. Die zouden gericht moeten zijn op het terugdringen van sociaal-economische ongelijkheid en het aanpakken van de gezondheidsbehoeften van de meest achtergestelde groepen en gebieden. Zij pleit ook voor speciale aandacht voor de risicobevolking - vooral in de in Roma-nederzettingen - en implementatie van succesvolle strategieën en instrumenten (bijvoorbeeld de Roma mediator).

Katarína Rosičová (Bardejov, Slowakije, 1978) studeerde Geografie en Cartografie, met specialisatie Demografie en Demogeografie aan de Comenius Universiteit van Bratislava in Slowakije. Zij voerde haar onderzoek uit bij de Afdeling Gezondheidspsychologie en de Graduate School Kosice Institute for Society and Health van de Safarik Universiteit in Kosice, Slowakije. De Faculteit heeft een langlopende onderzoekssamenwerking met de Afdeling Gezondheidswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

printView this page in: English