Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. C. Dias: Adaptations to the neoliberal city. A comparative investigation of faith-based organisations in Rotterdam, the Netherlands and Philadelphia, USA

Wanneer:ma 24-06-2013 om 09:00

Promotie: mw. C. Dias, 9.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Adaptations to the neoliberal city. A comparative investigation of faith-based organisations in Rotterdam, the Netherlands and Philadelphia, USA

Promotor(s): prof.dr. I. Hutter

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

Immigranten belangrijkste doelgroep voor gelovige organisaties in Rotterdam

Op het geloof gebaseerde maatschappelijke organisaties in Rotterdam bestempelen immigranten als hun belangrijkste doelgroep. De organisaties proberen op formele en informele wijze diensten te verlenen aan de lokale immigrantenpopulatie. Dat blijkt uit het proefschrift van Candice Dias, die de rol van deze organisaties onderzocht in Rotterdam en de Amerikaanse stad Philadelphia. Aanleiding voor het onderzoek was de persistentie van religie in ogenschijnlijk seculiere samenlevingen.

De negen onderzochte Rotterdamse organisaties verschillen van elkaar in de mate waarin ze immigranten in hun organisatiestructuur integreren, waarbij vooral hun aanpak in taalgebruik zorgt voor een onderscheid tussen organisaties met veel immigranten en organisaties met vooral niet-immigranten. De eerste groep organisaties is over het algemeen flexibel in het taalgebruik en maakt vaak actief gebruik van andere talen dan het Nederlands, terwijl de tweede groep taal als een belangrijk hulpmiddel voor integratie ziet; hun weerstand tegen andere talen illustreert hun beeld van de eigen organisatie als integratie-instrument.

Hoewel de nadruk bij de organisaties duidelijk op immigranten ligt, is deze gekoppeld aan een impliciete aandacht voor de ruimte; de op het geloof gebaseerde organisaties in Rotterdam zijn niet alleen gevormd door hun buurt, ze zetten zich ook in om de buurt te vormen. De prominente aandacht voor immigranten positioneert de organisaties bovendien als de verbindende schakel tussen immigranten en de stad en de Nederlandse samenleving als geheel; met hun activiteiten proberen de organisaties een band te vormen tussen de bewoners en hun buurt, hun stad en het land. De rol van religie binnen de organisaties vormt een interessante paradox: hoewel de organisaties waren gebaseerd op en afgeleid van een geloof, wordt de rol van religie vaak gebagatelliseerd en in sommige gevallen zelfs ontkend als belangrijk element.

Candice Dias (Canada, 1974) studeerde Regional Planning aan de Cornell University in de Verenigde Staten. Zij verrichtte haar onderzoek aan Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Das werkt als onderzoeker aan de Rutgers University in New Brunswick (VS).

printView this page in: English