Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. H. Smiskova-Gustafsson: Chunks in L2 development: a usage-based perspective

Wanneer:ma 17-06-2013 om 09:00

Promotie: mw. H. Smiskova-Gustafsson, 9.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Chunks in L2 development: a usage-based perspective

Promotor(s): prof.dr. C.L.J. de Bot

Faculteit: Letteren

Onderzoek naar leren van ‘chunks’

Hana Smiskova-Gustafsson onderzocht het leren van ‘chunks’ in Engels als vreemde taal (T2-Engels) in twee condities: vwo-leerlingen met veel input (tweetalig onderwijs) of weinig input (regulier onderwijs). Chunks zijn uitdrukkingen die uit een relatief vaste combinatie van meerdere woorden bestaan zoals ‘of course’, ‘grow up’, ‘the sky is the limit’. Ze komen vaak voor in taal. Uit Smiskova-Gustafssons onderzoek blijkt dat het verwervingsproces van chunks niet lineair is en dat er een significant verschil is tussen leerlingen met veel input en weinig input in het gebruik van verschillende types chunks.

Het verschil manifesteert zich vooral bij langere woordgroepen die vaak niet als chunk gezien worden (zoals ‘when I grow up’ in plaats van ‘when I am a grown up adult’). Deze woordgoepen worden als “conventionalized ways of saying things” (CWOSTs) gedefinieerd. In tegenstelling tot wat er gebeurt in de T1, kan de constructie van CWOSTs worden gezien als een analytisch proces, dat sterk wordt beïnvloed door diepgewortelde T1 constructies en beschikbare middelen in de T2.

Hana Smiskova-Gustafsson studeerde Applied linguistics aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan het Centre for Language and Cognition Groningen (CLCG), afd. Applied Linguistics, Faculteit der Letteren.

printView this page in: English