Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. C.X. Garzón López: Determinants of the spatial distribution of tree species in a neotropical forest

Wanneer:ma 17-06-2013 om 16:15

Promotie: mw. C.X. Garzón López, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Determinants of the spatial distribution of tree species in a neotropical forest

Promotor(s): prof.dr. H. Olff, prof.dr. S. Bohlman

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Verspreidingspatronen van boomsoorten in tropische bossen

Carol Garzón López heeft de verspreiding van zes soorten tropische bomen gekwantificeerd en het relatieve belang van omgevingsvariabelen (onderdeel van de deterministische processen) en beperking van in zaadproductie (onderdeel van de stochastische processen) geëvalueerd.

De mechanismen die de ruimtelijke verspreiding van soorten bepalen, zijn verdeeld in twee uitersten: deterministisch (soortspecifieke aanpassing aan de omgevingsomstandigheden) en stochastisch (dispersielimitatie en stochastische demografie). Verschillende onderzoeken kijken naar deze twee mechanismen, maar de resultaten variëren sterk als gevolg van het ontbreken van een expliciete afweging van een kritieke component: de ruimtelijke schaal. Eerdere studies die stochastische en deterministische processen in tropische bossen poogden te ontrafelen leverden vaak tegenstrijdige uitkomsten op. Dit leidt tot een mogelijke onderschatting van het belang van deterministische/stochastische processen.

Garzón López heeft ‘remote sensing’-technieken gecombineerd met veldexperimenten om zo beperkingen in zaadproductie en beperkingen in vestiging te kunnen koppelen. Dit, om het relatieve belang van stochastische en deterministische processen in te schatten bij het bepalen van de boomsoort recruitment in het beginstadium. Haar onderzoek leverde drie belangrijke bevindingen op: i) ruimtelijke schaal heeft een bepalend effect op leefomgeving associatieonderzoeken, ii) zaadpredatie hangt af van de dichtheid van conspecifieke en heterospecifieke plantsoortendichtheid, iii) zaad- en vestigingbeperking bepalen de ruimtelijke verdeling in de vroege stadia van de recruitment. Deze bevindingen suggereren dat het relatieve belang van stochastische en deterministische processen die soortdistributie beïnvloeden afhangt van de omvang van de studie en ecologische factoren die continu veranderen in tijd en in ruimte.

Carol Garzón López behaalde de Master in Evolutionary Biology aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed haar promotieonderzoek bij de Community and Conservation Ecology Group (CoCon) van het Center of Ecological and Evolutionary Studies (CEES). Het veldwerk deed zij op Barro Colorado Island (Panama), Smithsonian Tropical Research Institute, dat tevens een deel van haar onderzoek financierde, evenals de National Science Foundation van de VS.

printView this page in: English