Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Oratie dhr. prof.dr. A.J. Zwitter: Virtues and vices in international law and politics – the effects of moralities beyond justice

Wanneer:di 11-06-2013 om 14:00

Oratie: dhr. prof.dr. A.J. Zwitter, 14.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Virtues and vices in international law and politics – the effects of moralities beyond justice

Leeropdracht: Internationale Betrekkingen

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Deugd en ondeugd in de onderlinge verhoudingen tussen landen, dat is het thema van de oratie van prof.dr. Andrej Janko Zwitter. Deugd en ondeugd zijn individuele menselijke karaktertrekken – waarom zouden we er ons dan druk om maken als het om staten gaat? Omdat staten zijn gesticht door en bestaan uit mensen – mensen die inherent onvolmaakt zijn en gevoelig voor hebzucht, haat en leugens, maar die tegelijkertijd streven naar vrede, liefde en gerechtigheid. Staten worden gesticht om te voorzien in een menselijk doel, of dit nu individueel of gemeenschappelijk is. De structuur van een staat is een afspiegeling van het karakter, het gedachtegoed en de overtuigingen van haar stichters over de buitenwereld, de internationale wereld en de eigen wereld, haar burgers.

Humanitaire hulp is slechts één voorbeeld waarin deze fundamentele menselijke karaktertrekken samenkomen. Verschillende theorieën over internationale betrekkingen gaan uit van verschillende menselijke motivaties die zich manifesteren in een staat: volgens realisten gaat het bij humanitaire projecten om nationale belangen, terwijl kosmopolieten beweren dat liefdadigheid de motiverende kracht is. Beiden hebben gelijk, want beide motivaties zijn aanwezig in de menselijke toestand die ze combineert tot de ziel van de mensheid. En de staat weerspiegelt deze menselijke toestand ook door middel van haar leiders, instellingen en internationale ambities.

Maar wat kunnen we leren door de menselijke toestand zo bipolair in deugden en ondeugden voor te stellen? De ethiek van deugdzaamheid heeft tot doel de drager van deugden en ondeugden te helpen ondeugden onder controle te houden door middel van deugden. Het hulpmiddel is phronèsis, praktische wijsheid; het doel is eudaimonia, een staat van innerlijke harmonie en harmonie binnen de gemeenschap (polis). Phronèsis bevat misschien wel de sleutel tot internationale vrede. Maar hoe we binnen het internationaal recht en de internationale politiek tot phronèsis kunnen komen, is nog onduidelijk.

printView this page in: English