Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. T.M. Katzur: Essays on asset allocation and diversification

Wanneer:do 13-06-2013 om 11:00

Promotie: dhr. T.M. Katzur, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Essays on asset allocation and diversification

Promotor(s): prof.dr. B.W. Lensink, prof.dr. L. Spierdijk

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Inflatierisico heeft meetbare impact op omvang optimale aandelenportefeuille

De invloed van inflatieschommelingen op aandelenkoersen is statistisch lastig te meten, maar inflatierisico heeft wel degelijk gevolgen voor de omvang van de optimale aandelenportefeuille. Dat concludeert Tomek Katzur in zijn promotieonderzoek.

Katzur richtte zich op vraagstukken over vermogensbeheer in opkomende economieën. In het recente verleden zijn pensioen- en beleggingsfondsen in deze economieën sterk in omvang toegenomen. Het uiteindelijke succes van deze fondsen hangt af van de vraag of zij in staat blijken een stabiele reële inkomensstroom aan hun deelnemers te leveren. Met dat perspectief onderzocht Katzur, aan de hand van empirische casestudies, de verhouding tussen risico en rendement van beleggingen op de langere termijn. Hij bestudeerde onder meer het nieuwe nationale pensioenstelsel van India. Katzur constateert dat Indiase staatsobligaties, ondanks hun relatief hoge rendement, weinig aantrekkelijk zijn voor risico-averse beleggers. Om deze groep bij het pensioenstelsel te betrekken, is het stabiliseren van de inflatie een eerste vereiste.

Katzur wierp ook nieuw licht op eerdere studies over de voorspelbaarheid van aandelenrendementen in opkomende markten, waaruit bleek dat beleggingen in deze aandelen op termijn minder riskant zouden zijn. Toepassing van nieuwe statistische technieken, die rekening houden met onzekerheid over de geschatte parameters, toont echter aan dat dit niet het geval is.

Tomek Katzur (Polen, 1983) studeerde Econometrie en Operationele Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en werkt thans als risicoanalist in de pensioensector.

printView this page in: English