Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. F. Encinas Viso: Ecology and evolution of mutualistic networks

Wanneer:vr 14-06-2013 om 11:00

Promotie: dhr. F. Encinas Viso, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Ecology and evolution of mutualistic networks

Promotor(s): prof.dr. R.S. Etienne, prof.dr. H. Olff

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Ruimte en tijd meest bepalend voor ontstaan mutualistische netwerken in de natuur

Mutualistische interacties komen overal in de natuur voor. Ze zorgen voor positieve terugkoppelingen tussen soorten, die weer van invloed zijn op de omgeving en evolutie van ecologische gemeenschappen. De vraag is: welke ecologische en evolutionaire processen liggen ten grondslag aan de opbouw van mutualistische gemeenschappen. Francisco Encinas Viso heeft wiskundige modellen en simulaties ontwikkeld en deze gecombineerd met data-analyse om deze vragen te kunnen beantwoorden voor een scala aan mutualistische systemen, waarbij hij vooral gefocust heeft op mutualistische plant-dier interacties.

Ondanks de lange historie van ecologische en evolutionaire studies over mutualisme, wordt pas sinds kort erkend dat mutualistische interacties ook belangrijk zijn voor de modulatie van het functioneren van ecosystemen en voor het behoud van biodiversiteit. Mutualistische gemeenschappen, zoals plant-bestuiver gemeenschappen, kunnen worden beschreven als een netwerk van interacties tussen mutualistische partners (bijvoorbeeld planten en bestuivers). Met behulp van deze aanpak hebben vele studies hun licht kunnen laten schijnen op de structuur van mutualistische gemeenschappen en hun eco-evolutionaire patronen.

Encinas Viso toonde aan de combinatie van ruimtelijke structuur en de variabiliteit in de timing van interacties tussen soorten (fenologie) het meest de mutualistische netwerkstructuur bepaalt. De stabiliteit en diversiteit van deze gemeenschappen hangt echter af van de balans van deze processen met andere typen ecologische interacties en de life-history van de soort. Bovendien blijkt het dat veel voorkomende evolutionaire patronen in mutualistiche netwerken, zoals evolutionaire convergentie en complementariteit, lijken te ontstaan uit simpele ecologische (bijvoorbeeld dispersielimitatie en ecologische drift) en evolutionaire (bijvoorbeeld mutatie, recombinatie en genetische drift) processen. Encinas Viso concludeert dat: 1) neutrale eco-evolutionare processen niet moeten worden genegeerd bij het bestuderen van de evolutie van ecologische netwerken en 2) ruimtelijke processen (dispersielimitatie, immigratie) en fenologie van essentieel belang zijn voor de samenstelling van mutualistische netwerken, en waarschijnlijk voor ecologische netwerken in het algemeen.

Francisco Encinas Viso (Venezuela, 1979) deed de Top Master in Ecology and Evolution aan de RUG en verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Community and Conservation Ecology (CoCon) van het instituut CEES. Het werd gefinancierd door NWO. Inmiddels werkt hij als postdoc bij CSIRO in Canberra, Australië.