Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. A.M.T. Pradipto: Local interactions in magnetic and ferroelectric materials: magnetic and vibronic couplings

Wanneer:vr 07-06-2013 om 16:15

Promotie: dhr. A.M.T. Pradipto, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Local interactions in magnetic and ferroelectric materials: magnetic and vibronic couplings

Promotor(s): prof.dr. R. Broer, prof.dr. C. de Graaf

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Beter rekenen aan magnetische materialen

Veel materialen die overgangsmetaalionen bevatten, vertonen fascinerende verschijnselen die kunnen leiden tot belangrijke technologische toepassingen. Dat geldt zeker voor de magnetische eigenschappen van de materialen die Muizz Pradipto in zijn proefschrift bespreekt. De materialen bevatten overgangsmetaal-ionen met gedeeltelijk gevulde d-schillen.

De magnetische eigenschappen daarvan worden bepaald door de interactie tussen ongepaarde spins. Isotrope interacties leiden tot parallelle of anti-parallelle uitlijning van de spins. Het gaat dan om respectievelijk ferromagnetische en antiferromagnetische interacties. Als relativistische effecten aanwezig zijn, zoals spin-baan koppeling, zijn echter ook anisotrope interacties tussen de spinmomenten mogelijk. De ontdekking van ferro-elektriciteit in materialen met een spiraal-magnetische ordening voegt een belangrijk aspect toe aan de magnetische anisotropie, in het bijzonder die van de Dzyaloshinskii-Moriya interacties.

Maar ondanks het belang van magnetische anisotrope interacties is het onderzoek hieraan tot nu toe zeer beperkt geweest in vergelijking met dat aan magnetische isotrope interacties. Dit komt onder meer door problemen in de afleidingsprocedures voor anisotrope interactie-parameters. In zijn proefschrift bespreekt Abdul Muizz Pradipto methoden om anisotrope interacties te berekenen, als aanvulling op de isotrope. Vervolgens past hij deze methoden toe op de multiferroïsche materialen CuO en LiCu2O2.

Daarnaast onderzocht hij twee modellen die ferro-elektrische instabiliteit beschrijven; het soft-mode model en het vibratie interactie model. Hij licht de resultaten toe voor het prototype ferro-elektrische materiaal BaTiO3.

Muizz Pradipto (Indonesië, 1983) studeerde natuurkunde aan het Institut Teknologi Bandung. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de afdeling Theoretische Chemie. Pradito gaat door in het onderzoek als postdoc bij het Italiaanse onderzoekinstituut CNR-SPIN.

printView this page in: English