Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. J.T. Zinkstok: Kant’s anatomy of logic. Method and logic in the critical philosophy

Wanneer:do 30-05-2013 om 14:30

Promotie: dhr. J.T. Zinkstok, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Kant’s anatomy of logic. Method and logic in the critical philosophy

Promotor(s): prof.dr. D.H.K. Pätzold, prof.dr. L.W. Nauta

Faculteit: Wijsbegeerte

Kants opvattingen over logica geanalyseerd

Job Zinkstok presenteert in zijn proefschrift historisch onderzoek naar Kants opvattingen over logica, en dan met name de manier waarop Kant verschillende soorten logica van elkaar onderscheidt. Kant bekritiseert de logici van zijn tijd omdat ze allerlei onderwerpen die volgens hem niet in de logica thuishoren (psychologie, kenleer, metafysica) op één hoop gooien en in de logica behandelen. Kant is een van de eersten die verschillende soorten logica strikt gaat onderscheiden, en er één als de kern van de logica aanduidt en ontdoet van al de onderwerpen die er volgens hem niet in thuishoren. Zinkstok laat deze ontwikkeling zien en probeert het onderscheid dat Kant maakt beter te begrijpen.

Ook probeert Zinkstok helder te krijgen wat Kant voor ogen had met de verschillende logische disciplines die hij onderscheidt. Het gaat daarbij om de volgende soorten logica. Ten eerste de zuivere algemene logica: de kern van de logica, die de regels bevat voor begrippen, oordelen en gevolgtrekkingen en die het denken over alle soorten objecten geldt. Ten tweede bijzondere logica’s, logica’s die alleen gelden voor een bepaald soort objecten. Zinkstok behandelt met name de bijzondere logica voor de wiskunde. Ten derde toegepaste logica, een logica die regels bevat die helpen denkfouten te vermijden die het gevolg zijn van psychologische factoren, zoals vooroordelen. Ten vierde transcendentale logica, een logica die voor Kant de kern vormt van zijn filosofie en die a priori regels geeft over hoe de werkelijkheid (en dan met name objecten) zijn gestructureerd.

Job Zinkstok (Utrecht, 1979) studeerde Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied aan de Vrije Universiteit. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de vakgroep Geschiedenis van de filosofie, Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Zinkstok werkt nu bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als beleidsmedewerker.

printView this page in: English