Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. B.E. Sportel: At risk for social and test anxiety. Who are at risk and how can we help?

Wanneer:wo 29-05-2013 om 14:30

Promotie: mw. B.E. Sportel, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: At risk for social and test anxiety. Who are at risk and how can we help?

Promotor(s): prof.dr. R.B. Minderaa, prof.dr. P.J. de Jong

Faculteit: Medische Wetenschappen

Jongeren met faalangst gebaat bij training

Scholieren die last hebben van faalangst of sociale angst hebben baat bij training: twee jaar na cognitieve gedragstraining in een groep blijken hun faalangstklachten te zijn verminderd. Esther Sportel, die als onderzoeker verbonden was aan Accare, vond dat training de jongeren (12-14 jaar oud) kan leren om anders om te gaan met hun angst voor negatieve beoordeling door anderen.

Bij sociale angst en faalangst staat de angst voor negatieve beoordeling door anderen centraal. Deze angstklachten komen vaak voor in de vroege adolescentie, kunnen een chronisch beloop hebben en kunnen leiden tot sociale isolatie, middelenmisbruik en depressieve klachten. Het is dus van belang om jongeren die risico lopen tijdig op te sporen en te voorkomen dat klachten zich ontwikkelen of verergeren.

Sportel onderzocht twee trainingen gericht op het verminderen van faalangst en sociale angstklachten. Uit een screening van 1800 scholieren op 25 scholen werden 240 scholieren geselecteerd die in enige mate last hadden van faalangst of sociale angst. Zij kregen Cognitieve Bias Modificatie training (CBM), een cognitieve gedragstraining (CGT) in een groep op school, of geen training. De scholieren werden twee jaar gevolgd. CGT bleek effectief in het verminderen van faalangst op korte en lange termijn. Wat betreft sociale angst was er alleen op korte termijn een meerwaarde ten opzichte van de jongeren die geen training kregen. De CBM had een gunstig effect op faalangst op lange termijn. Al met al lijkt het aanbieden van de CGT raadzaam voor het verminderen van faalangstklachten op de middelbare school.

Ook bekeek Sportel factoren die mogelijk bijdragen aan een verhoogd risico op het ontwikkelen van angstklachten, namelijk de temperamentsfactoren aandachtscontrole, gedragsinhibitie en het vecht-vlucht-bevries-systeem. Hoewel deze factoren allemaal samenhangen met angst, bleken angstsymptomen zelf de beste voorspeller voor angst twee jaar later en was er geen unieke bijdrage van de temperamentsfactoren.

Esther Sportel (Veendam, 1976) studeerde Klinische Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het project PASTA (Project on Adolescent Social and Test Anxiety, zie ook www.projectpasta.nl) voerde zij samen met Eva de Hullu uit (zie ook het persbericht Online training effectief tegen faalangst bij scholieren dat verscheen bij de promotie van Eva de Hullu). Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMW Preventie en uitgevoerd bij Accare, het Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, in samenwerking met de afdeling Klinische Psychologie van de RUG en in het kader van Onderzoeksschool EPP (Experimentele Psychopathologie). Sportel werkt inmiddels als onderzoeker bij GGZ Drenthe.

printView this page in: English