Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Oratie dhr. prof.dr. G.J.W. Euverink: De groene golf

Wanneer:di 28-05-2013 om 16:15

Oratie: dhr. prof.dr. G.J.W. Euverink, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: De groene golf

Leeropdracht: producten en processen voor bio-technologie in de bio-based economie

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Samenwerking is de sleutel tot een succesvolle Biobased Economy, betoogt prof.dr. Gert-Jan Euverink in zijn oratie. Biomassa kan worden gebruikt als grondstof voor bijvoorbeeld de farmaceutische industrie, de voedsel- en veevoederindustrie, de chemische industrie en in de energiesector. Maar als elke sector zijn eigen gang gaat, wordt er veel energie en biomassa verspild waardoor er waarschijnlijk niet voldoende biomassa beschikbaar is.

De oplossing is dat zijstromen van één industrie gebruikt worden als grondstof in een andere industrie. Dat vereist een goede samenwerking tussen totaal verschillende bedrijven. Vaak is er nieuwe kennis nodig om dit trapsgewijze gebruik van biomassa te realiseren. Euverink is nauw betrokken bij het project BioBrug van de Rijksuniversiteit Groningen, dat universiteit en bedrijven bijeenbrengt om samen met studenten kennisvragen in kaart te brengen. Die worden vervolgens beantwoord in samenwerking met de wetenschappelijke staf van de universiteit. De verwachting is dat een deel van deze projecten aanleiding geeft tot een intensievere vorm van samenwerking tussen het bedrijf en de universiteit.

Een uitdaging in de biotechnologie is om de resultaten van laboratoriumexperimenten op te schalen naar commerciële productieschaal. Traditioneel gebeurt dat door het volume van de processen stapsgewijs te vergroten door steeds grotere reactoren te gebruiken. Dat is kost veel tijd en geld, en de resultaten uit de laboratoriumexperimenten blijken vervolgens vaak moeilijk toepasbaar te zijn. Menig, op laboratoriumschaal interessant, biotechnologisch proces sneuvelt in deze opschalingsfase.

Het onderzoek van Euverink is erop gericht een platform op laboratoriumschaal te ontwikkelen dat geschikt is als productieproces. Op commerciële schaal worden meer reactoren van dezelfde grootte gebruikt in parallelle processen, in plaats van steeds grotere reactoren in één proces. Resultaten van laboratoriumexperimenten zijn dan direct vertaalbaar naar de praktijk. Euverink verwacht dat de investeringskosten en ontwikkelingstijd afnemen en dat meer interessante producten uit biotechnologische processen de markt zullen bereiken.

printView this page in: English