Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. J.G.M. Thilderkvist: Ritual bones or common waste. A study of early medieval bone deposits in Northern Europe

Wanneer:do 23-05-2013 om 12:45

Promotie: dhr. J.G.M. Thilderkvist, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Ritual bones or common waste. A study of early medieval bone deposits in Northern Europe

Promotor(s): prof.dr. D.C.M. Raemaekers

Faculteit: Letteren

Studie naar vroegmiddeleeuwse deposities van dierlijke botten in Noord-Europa

Johan Thilderkvists testte verschillende methoden voor het formuleren van een methodologisch raamwerk voor het identificeren van rituele deposities van dierlijke beenderen in nederzettingen. Als case study koos Thilderkvist materiaal van vier vroegmiddeleeuwse vindplaatsen: Dongjum en Leeuwarden (twee terpen in het toen onbedijkte kweldergebied in Noord-Nederland), Midlaren (een nederzetting in het noorden van Drenthe) en Uppåkra (een centrale plaats in het zuiden van Zweden.

Thilderkvist analyseerde de botfragmenten in vijf stappen: definitie, beschrijving, identificatie, interpretatie en verklaring. In de vier opgravingsmaterialen zijn 20 deposities als bijzonder aangemerkt. Hiervan zijn 17 geïdentificeerd als ritueel. Thilderkvist verklaart deze deposities met behulp van archeologische, etnografische en historische bronnen.

Ondanks het feit dat een aantal methoden werd toegepast, is de belangrijkste conclusie dat niet één enkele, en zelfs niet één set van methoden naar voren kwam als het perfecte middel om rituele deposities te identificeren. De resultaten van de analyse leidden, daarentegen, tot een methodologisch raamwerk voor het begrijpen van individuele deposities, gebaseerd op een holistisch uitgangspunt, waarin alle informatie als potentieel waardevol wordt opgevat. Dit betekent niet dat de onderzoeker zich dient te verliezen in oneindig gedetailleerde studies. Eerder suggereert dit een open benadering, het gebruik van verschillende methoden en het vermijden van simplificaties.

Johan Thilderkvist (Zweden, 1977) studeerde Archeologie aan de Universiteit van Lund. Hij verrichtte zijn onderzoek bij het Groningen Instituut voor Archeologie, Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

printView this page in: English