Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. I. Vukovic: Block copolymer template-directed synthesis of well-ordered metallic nanostructures

Wanneer:vr 03-05-2013 om 16:15

Promotie: mw. I. Vukovic, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Block copolymer template-directed synthesis of well-ordered metallic nanostructures

Promotor(s): prof.dr. G. ten Brinke, prof.dr. K.U. Loos

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Nanoporeuze metallische schuimen fabriceren met blokcopolymeren

Het proefschrift van Ivana Vukovic gaat over metallische nanoschuimen, een nieuwe klasse van 3D-nanomaterialen waarin eigenschappen van metalen en nanoporeuze materialen worden gecombineerd. De unieke combinatie zorgt ervoor dat nanoporeuze metallische schuimen kunnen worden gebruikt voor waterstofopslag, actuatoren, nieuwe 3D-gestructureerde batterijen, vervangers voor platinum-katalysatoren, etc.

Veelgebruikte technieken, zoals het scheiden van legeringen, sol-gel synthese, nanosmelten, verbrandingssynthese, etc., leveren over het algemeen materialen op met een ongeordende architectuur, iets wat een nadelig effect kan hebben op de mechanisch eigenschappen. Blokcopolymeren daarentegen kunnen spontaan overgaan in bi-continue geordende nanostructuren. Vervolgens kunnen ze worden toegepast als een soort mal (op nanoschaal) voor de het maken van goedgeordende metallische nanoschuimen.

Het idee om deze blokcopolymeren te gebruiken voor de fabricatie van deze nanoschuimen wordt verder uitgewerkt en beschreven in dit proefschrift, met de daarbij behorende experimentele resultaten en toekomstperspectieven. Daarnaast wordt het fasegedrag onderzocht van supramoleculaire complexen die op blokcopolymeren zijn gebaseerd en die worden gebruikt als voorlopers voor goedgeordende metallische nanoschuimen.

Ivana Vukovic (Bosnië Herzegovina, 1984) studeerde technische scheikunde in Belgrado, Servië. Zij voerde het onderzoek uit bij het Zernike Institute for Advanced Materials (onderzoeksgroep Polymer Chemistry).

printView this page in: English