Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Dhr. G. Stulp: Sex, stature and status. Natural selection on height in contemporary human populations

Wanneer:do 21-03-2013 om 11:00

Promotie: dhr. G. Stulp, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Sex, stature and status. Natural selection on height in contemporary human populations

Promotor(s): prof.dr. A.P. Buunk, prof.dr. S. Verhulst

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Lichaamslengte speelt belangrijke rol bij natuurlijke selectie

Aan een rechtop lopend dier als de mens is lichaamslengte misschien wel het meest opvallende kenmerk. Lengte is een eigenschap die sterk varieert, zowel binnen als tussen populaties, is in hoge mate erfelijk, en beïnvloedt de manier waarop mensen zich gedragen en behandeld worden. Het is derhalve mogelijk dat de variatie in lichaamslengte onderhevig is aan natuurlijke selectie. Gert Stulp onderzocht of dit het geval was.

Ten eerste onderzocht hij de rol van lichaamslengte in seksuele selectie en kon aantonen dat langere individuen een hogere sociale status en verhoogde dominantie hebben, dat er specifieke voorkeuren voor partnerlengte bestaan, dat deze voorkeuren leiden tot keuzes tijdens speed-daten, en dat de voorkeuren en keuzes voor partnerlengte daadwerkelijke paarvorming beïnvloeden.

Vastgesteld hebbende dat lichaamslengte samenhangt met intra- en interseksuele selectie, onderzocht Stulp andere wijzen waarop lengte geassocieerd kan zijn met voortplantingssucces, en hoe deze verschillen tussen de seksen. Hij toont aan dat kleinere vrouwen en vrouwen met aanzienlijk langere partners een groter risico op een keizersnede lopen, en daardoor een groter risico op overlijden. Verder hebben kleinere vrouwen meer nageslacht dan langere vrouwen, ondanks hogere kindersterfte, terwijl mannen van gemiddelde lengte juist het grootste aantal kinderen hebben. Vanwege deze verschillende selectiedrukken, hebben families bestaande uit kleinere individuen meer voortplantingssucces via de vrouwen in die families, terwijl families met een gemiddelde lengte juist meer succes hebben via de mannen.

Samenvattend, er bestaat natuurlijke selectie op lichaamslengte in hedendaagse menselijke populaties.

Gert Stulp (Groningen, 1983) studeerde Behavioural and Cognitive Neurosciences aan de RUG en deed zijn promotieonderzoek bij de afdeling Evolutionaire Sociale Psychologie en de afdeling Gedragsbiologie, onderzoekschool Kurt Lewin Instituut. Het onderzoek is gefinancierd door een subsidie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) aan zijn promotor prof.dr. A.P. Buunk. Stulp begint binnenkort als postdoc bij de afdeling Sociologie onder leiding van prof.dr. M.C. Mills.

Over delen van zijn onderzoek verschenen de volgende nieuwsberichten:

Mannen en vrouwen vechten om ideale lengte

Lichaamslengte belangrijk bij Amerikaanse verkiezingen

printView this page in: English