Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. I.M. Lako: Depressive symptoms in patients with schizophrenia. Count symptoms that count

Wanneer:vr 22-03-2013 om 16:15

Promotie: mw. I.M. Lako, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Depressive symptoms in patients with schizophrenia. Count symptoms that count

Promotor(s)is/zijn: prof.dr. K. Taxis, prof.dr. D. Wiersma

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Voorzichtig met het voorschrijven van meerdere antipsychotica tegelijk bij schizofrenie

Mensen met schizofrenie hebben vaak te kampen met depressieve symptomen, die consequenties kunnen hebben voor het beloop van de ziekte. Antidepressiva worden veelvuldig voorgeschreven, terwijl de effectiviteit van antidepressiva bij schizofrenie niet is bewezen. Dit kan te maken hebben met overdiagnostiek van depressieve symptomen, aangezien er veel overeenkomst is met symptomen die horen bij schizofrenie. Gevalideerde meetinstrumenten zijn nodig om misclassificatie te voorkomen. Uit het promotieonderzoek van Irene Lako blijkt dat in deze doelgroep de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) het meest betrouwbare meetinstrument is. Zij adviseert psychiaters om voortaan de CDSS te gebruiken om depressieve symptomen te herkennen en monitoren bij mensen met schizofrenie.

Depressieve symptomen kunnen ook een bijwerking zijn van antipsychotica. Lako toont aan dat met name de patiënten die meer dan één antipsychoticum tegelijk gebruiken hun depressieve symptomen vaak toeschrijven aan de antipsychotica. De mate waarin depressieve symptomen als bijwerking werden gerapporteerd leek echter niet gerelateerd te zijn aan bepaalde (doseringen van) antipsychotica, vertaald naar de dopamine D2 receptor bezettingsgraad in de hersenen. Hoewel Lako geen bepaald type antipsychoticum of dosering kan aanbevelen, is extra voorzichtigheid geboden bij het voorschrijven van meerdere antipsychotica tegelijk.

Tot slot beschrijft Lako in haar proefschrift hoe patiënten gewenste en ongewenste effecten van antipsychotica gemakkelijk kunnen rapporteren met de verkorte Subjects’ Response to Antipsychotics (SRA 34) vragenlijst. De SRA 34 kan helpen om effecten van antipsychotica bespreekbaar te maken en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Irene Lako (Den Haag, 1984) studeerde Biomedical Science aan de Universiteit van Amsterdam en deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg, Onderzoeksschool SHARE, in samenwerking met het Rob Giel Onderzoekscentrum (Rijksuniversiteit Groningen). Subsidies voor dit onderzoek werden verleend door de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes – en Zenuwziekten (VCVGZ) en het Fonds Psychische Gezondheid en GGZ Drenthe. Na afronding van haar onderzoek is Lako gaan werken bij Pharmaceutical Research Associates (PRA Inc).

printView this page in: English