Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. A.R. Ardiyanti: Hydrotreatment of fast pyrolysis oil. Catalyst development and process-product relations

Wanneer:vr 22-03-2013 om 14:30

Promotie: mw. A.R. Ardiyanti, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Hydrotreatment of fast pyrolysis oil. Catalyst development and process-product relations

Promotor(s): prof.dr.ir. H.J. Heeres

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Eigenschappen pyrolyseolie verbeterd door katalyse

Pyrolyseolie is een product van snelle pyrolyse van lignocellulserijke biomassa. De stofeigenschappen van pyrolyseolie (thermische stabiliteit, oplosbaarheid in hydrofobe oplosmiddelen en zuurtegraad) moeten worden verbeterd om bredere toepassing mogelijk te maken, bijvoorbeeld via katalytische waterstofbehandeling.

Systematische experimenten in een continu-opstelling tonen twee reactiepaden die een rol spelen bij katalytische waterstofbehandeling; een thermisch en een katalytisch reactiepad.

Om het katalytische reactiepad te bevorderen is een katalysator nodig met een hoge activiteit bij een lage temperatuur (<200 oC). Edelmetalen katalysatoren (Rh, Pd, Pt) op ZrO2 tonen hoge activiteit, hoewel hun hoge kostprijs ze minder aantrekkelijk maakt. Bimetallische NiCu katalysatoren tonen hoge activiteit door de synergie tussen Ni en Cu. Experimenten met NiCu/δ-Al2O3 tonen aan dat een Ni/Cu verhouding van 8 de hoogste activiteit oplevert. Anorganische dragermaterialen (bijvoorbeeld TiO2) zijn geschikter dan organische dragermaterialen vanwege sterkere interactie met NiCu. De hydrogeneringsactiviteit van deze NiCu katalysatoren in het initiële reactiestadium dient te worden verbeterd. Hiervoor is PiculaTM katalysator ontwikkeld; een op Ni gebaseerde katalysator met een hoog Ni-gehalte. Experimenten met Picula D (NiCu/SiO2 met 57,9 m-% Ni en 7 m-% Cu) tonen aan dat significante polymerisatie van pyrolyseolie niet optreedt, een indicatie dat Picula kat D een zeer actieve katalysator is voor hydrogenering bij lage temperaturen.

Agnes Ardiyanti (Indonesië, 1977) studeerde scheikundige technologie in Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de onderzoeksgroep Green Chemical Reaction Engineering en gefinancierd door het EU-kaderprogramma BIOCOUP. Ardiyanti is na haar promotieonderzoek gaan werken bij ZETON (Enschede).

printView this page in: English