Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie dhr. J.G. van Bennekom: Glycerol reforming and methanol synthesis for the production of renewable methanol

Wanneer:vr 15-03-2013 om 16:15

Promotie: dhr. J.G. van Bennekom, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Glycerol reforming and methanol synthesis for the production of renewable methanol

Promotor(s): prof.dr.ir. H.J. Heeres

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Variaties in gassamenstellingen voor methanolsynthese

De productie van biodiesel is flink toegenomen in het eerste decennium van de 21ste eeuw. Bij de productie van 100 kg biodiesel komt ongeveer 10 kg aan glycerol vrij, wat heeft geleid tot een sterk gestegen glycerol aanbod. Een mogelijkheid om wat met de glycerol te doen, is het omzetten van glycerol naar groene methanol, die hergebruikt kan worden in de productie van biodiesel.

In dit onderzoek werd glycerol vergast in superkritisch water naar H2, CO, CO2, CH4 en hogere koolwaterstoffen (C2H4, C2H6, C3H6 en C3H8). De gassamenstelling is een functie van de procescondities en de aanwezigheid van een katalysator. Met behulp van katalysatoren is geprobeerd om de gassamenstelling te beïnvloeden en een zo gunstig mogelijke gassamenstelling voor methanolsynthese te verkrijgen. Bij vergassen in superkritisch water komt het gas beschikbaar op hoge druk (> 221 bar) en kan het direct omgezet worden naar methanol.

In de eerste methanolsynthese-experimenten werd de vorming van een vloeistof waargenomen bij hoge druk en lager temperatuur (200 oC). Dit is erg gunstig voor de methanolsynthese, omdat er door de vorming van een vloeistof meer methanol gevormd kan worden. Dit is later bevestigd in een uitgebreide experimentele studie. Tot slot is de omzetting van glycerol naar methanol in één opstelling gedemonstreerd. Uit 1 kg glycerol werd maar liefst 0.61 kg methanol gemaakt.

Het onderzoek heeft geleid tot betere inzichten in het vergassen van glycerol in superkritisch water, de methanolsynthese bij hogere drukken en de optimale procesconfiguratie voor een geïntegreerd concept.

Joost van Bennekom (Hengelo, 1981) studeerde Chemical Engineering aan de Universiteit Twente. Het onderzoek werd uitgevoerd bij de afdeling Scheikundige Technology van de RUG en gefinancierd door de Europese Commissie. Van Bennekom gaat verder als process engineer bij Zeton (Enschede).

printView this page in: English