Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Promotie mw. Z. Metting: Advanced neuroimaging in mild traumatic brain injury

Wanneer:ma 11-02-2013 om 16:15

Promotie: mw. Z. Metting, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Advanced neuroimaging in mild traumatic brain injury

Promotor(s): prof.dr. H.P.H. Kremer

Faculteit: Medische Wetenschappen

CT scan met contrastvloeistof toont afwijkingen bij hersenschudding

Ondanks dat de reguliere CT scan geen afwijkingen liet zien, blijken patiënten met een hersenschudding wel doorbloedingsstoornissen van de hersenen te kunnen hebben in de acute fase na een ongeval. UMCG-neuroloog en onderzoeker Zwany Metting onderzocht of een CT scan met contrastvloeistof beter inzicht kan geven in wat er in de hersenen aan de hand is na het ongeval. Zij vond afwijkingen in de doorbloeding, vooral in de voorste delen van de hersenen. Bovendien bleek een lagere doorbloeding van de hersenen voorspellend te zijn voor een slechte uitkomst na de hersenschudding.

Vele mensen lopen jaarlijks een hersenschudding op, naar schatting 100 tot 300 per 100.000 inwoners. Het is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen en een van de belangrijkste oorzaken van invaliditeit en overlijden. Het merendeel van de patiënten herstelt binnen weken tot maanden na het ongeval maar een kleine groep blijft klachten houden waardoor volledige hervatting van werkzaamheden en sociale activiteiten niet mogelijk is.

De meest gebruikte beeldvormende techniek in de acute fase van de hersenschudding is de CT scan. De perfusie CT maakt gebruik van een contrastvloeistof. Het is een relatief nieuwe techniek, waarbij de doorbloeding van de hersenen gevisualiseerd en gekwantificeerd kan worden. Metting gebruikte deze techniek om de onderliggende pathofysiologische mechanismen bij patiënten met een hersenschudding in kaart te brengen en om betere prognostische parameters te verkrijgen. Tevens vergeleek zij de perfusie CT bevindingen met de uitkomsten van neuropsychologische tests en diffusion tensor imaging (DTI) studies op lange termijn, waarbij zij relevante relaties aantoonde.

Zwany Metting (1975, Groningen) studeerde geneeskunde in Groningen. Vervolgens begon ze aan haar opleiding tot neuroloog en verrichtte zij onderzoek bij de afdeling Neurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw. Inmiddels is Metting werkzaam als fellow kinderneurologie op de afdeling Kindergeneeskunde van het Martini Ziekenhuis.

printView this page in: English