Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Mw. M. de Cássia Pereira e Silva: The normal operating range of soil functioning. Understanding the natural fluctuations of nitrogen cycling communities

Wanneer:vr 18-01-2013 om 14:30

Promotie: mw. M. de Cássia Pereira e Silva, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The normal operating range of soil functioning. Understanding the natural fluctuations of nitrogen cycling communities

Promotor(s): prof.dr. J.D. van Elsas

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Natuurlijke fluctuaties van stikstofbacteriegemeenschappen in de bodem

Michele de Cássia Pereira e Silva heeft in haar onderzoek de abundantie, structuur (gemeenschapssamenstelling) en functie van micro-organismen gevolgd die betrokken zijn bij bepaalde stikstofcyclusprocessen in een reeks geselecteerde Nederlandse bodems. De bodem is een zeer heterogeen en dynamisch system voor de micro-organismen die erin leven. De biologische diversiteit van de levende bodem is enorm hoog en schattingen van de aantallen bacterietypen per gram grond belopen tot aan een miljoen. Deze micro-organismen kunnen sterk reageren op en fluctueren met bepaalde omgevingsfactoren (verstoringen), zoals de abiotische factoren temperatuur, pH, vochtgehalte en structuur of textuur van de bodem, alsmede de biotische factoren samenstelling en diversiteit van de aanwezige microbiële gemeenschap. Genoemde fluctuaties kunnen de dynamiek en activiteit van de bodemorganismen en hun interacties aantasten. Dit kan, samengevat, de normale ‘operating range’ (NOR) van de bodem bepalen. Normaliteit is hier gedefinieerd als omvattend de normale fluctuaties in functie als reactie op alle omstandigheden die in de bodem kunnen voorkomen, via natuurlijke of (normale) antropogene weg. Een beschouwing van de biogeochemische cycli van de bodem leerde dat de stikstofcyclus sterk beïnvloedbaar is. Zowel symbiotische stikstofbinding als nitrificatie zijn voorgesteld als typische processen die gevoelig zijn voor verstoringen. Deze processen zouden derhalve goed kunnen worden aangewend als indicatoren van stresscondities in de bodem.

Michele de Cássia Pereira e Silva (Brazilië, 1979) studeerde farmacie aan de universiteit van Sao Paolo. Haar promotieonderzoek deed zij aan de RUG, bij het Centre for Mathematics and Natural Science (CEES), bij de vakgroep Microbial Ecology, waar zij inmiddels werkzaam is als postdoc. Haar onderzoek werd gefinancierd door NWO.

printView this page in: English