Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Mw. R. Sinha: Adjustments to amputation and artificial limb, and quality of life in lower limb amputees

Wanneer:ma 07-01-2013 om 14:30

Promotie: mw. R. Sinha, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Adjustments to amputation and artificial limb, and quality of life in lower limb amputees

Promotor(s): prof.dr. W.J.A. van den Heuvel, prof.dr. P. Arokiasamy

Faculteit: Medische Wetenschappen

Kwaliteit van leven van patiënten met onderbeenamputatie in India in kaart gebracht

Het ondergaan van een amputatie van een of meer ledematen heeft grote impact. UMCG-promovendus Richa Sinha deed onderzoek naar de kwaliteit van leven van mensen na een onderbeenamputatie in India. Vooral het hebben van werk en een prothese hadden positieve invloed op aanpassing aan de nieuwe situatie.

Na een amputatie verandert niet alleen het zelfbeeld van de betreffende persoon, maar ook het sociaal en maatschappelijk functioneren. Sinha gebruikte twee instrumenten om factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op de kwaliteit van leven van mensen met een onderbeenamputatie. Jongere leeftijd, het hebben van werk en een prothese bleken van grote invloed op de kwaliteit van leven.

Onderbeenamputaties worden in India meestal veroorzaakt door een trauma. Meer dan de helft van deze mensen is werkloos. Sinha stelde vast dat fantoompijn, problemen met de stomphuid en stomppijn minder vaak voorkomen bij de mensen in India, in vergelijking met bevindingen uit Westerse studies. Mogelijk spelen verschillen in activiteiten hierbij een rol. Werkgelegenheid is een belangrijke factor in verband met de psychosociale aanpassing en beperking van activiteiten. Mensen die werken hebben de neiging om meer fysiek actief en beter psychosociaal geïntegreerd te zijn, stelt Sinha. Zij pleit voor verder onderzoek om verschillen in de kwaliteit van leven in diverse populaties te leren begrijpen.

Richa Sinha (India, 1980) studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht. Zij voerde haar promotieonderzoek uit bij het iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap en de afdeling Sociale Geneeskunde in het kader van Onderzoeksinstituut SHARE van het UMCG.

printView this page in: English