Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenPromoties

Dhr. M.H. Paapst: Barrières en doorwerking. Een onderzoek naar de invloed van het open source en open standaarden beleid op de Nederlandse aanbestedingspraktijk

Wanneer:do 10-01-2013 om 16:15
Waar:-

Promotie: dhr. M.H. Paapst, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Barrières en doorwerking. Een onderzoek naar de invloed van het open source en open standaarden beleid op de Nederlandse aanbestedingspraktijk

Promotor(s): prof.mr.dr. H.E. Bröring

Faculteit: Rechtsgeleerdheid

Onderzoek naar verwerven Open ICT door overheid

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II valt te lezen dat de overheid door de toepassing van ICT een groot aantal (maatschappelijke) doelen wil bereiken. Zo moet de strafrechtketen doelmatiger en efficiënter worden, onder meer door ICT-systemen beter op elkaar te laten aansluiten. Ook komt er een eenmalige uitvraag voor ondernemers zodat bedrijfsgegevens binnen de overheid uitwisselbaar gaan worden. Daarnaast moet de burger vanaf 2017 alle zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen, en moet digitaal procederen bij de rechter tot de mogelijkheden gaan behoren. Promovendus Mathieu Paapst deed onderzoek naar de aanbestedingspraktijk die hoort bij dit beleid.

Om de overheidsdoelstellingen te bereiken zijn een betere interoperabiliteit van software en waarborgen voor leveranciersonafhankelijkheid twee belangrijke voorwaarden. Al ruim tien jaar heeft de overheid daarom beleid om deze doelen te bevorderen. Zij doet dat onder meer door de inkoop en toepassing van open source software en open standaarden, en het geven van eerlijke kansen aan alle ICT-leveranciers. Mathieu Paapst onderzocht in welke mate dit beleid van de Rijksoverheid invloed heeft op de Nederlandse aanbestedingspraktijk. Daarbij is gekeken naar de juridische binding, de conformiteit in de praktijk, en naar de daadwerkelijke invloed van wetgeving en beleid. Uit het onderzoek naar het beleidsplan “Nederland Open in Verbinding” blijkt onder andere dat de overheid slechts in beperkte mate dit beleid uitvoert, en dat het enkel vastleggen van het beleid in wetgeving niet voldoende is om naleving af te dwingen.

Mathieu Paapst (Delfzijl, 1984) studeerde Rechtsgeleerdheid (Recht en ICT) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan het Centrum voor Recht en ICT, Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG.

printView this page in: English