Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaEvenementen en open dagenDag van het onderwijsDocent van het Jaar-verkiezing

Criteria

In aanmerking voor de prijs komen docenten die in het afgelopen jaar een grote betrokkenheid bij het onderwijs en studenten hebben gehad, op een uitstekende manier onderwijs hebben verzorgd en docenten die zich bijzonder hebben ingezet op het gebied van onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing.

Een docent van het jaar voldoet aan de onderstaande criteria met betrekking tot studenten, onderwijs en toetsing, waarbij internationalisering en de verwevenheid van onderwijs en onderzoek een rol spelen.

De studenten:

 • worden geënthousiasmeerd en betrokken bij het vak en de opleiding
 • worden gestimuleerd tot nadenken over en toepassen van de leerstof in opdrachten en onderzoek
 • worden enthousiast en effectief begeleid tijdens de cursus, de stages en het leren onderzoeken

Het onderwijs:

 • prikkelt, maakt nieuwsgierig, is activerend, student-gericht en interactief
 • is doelgericht, uitdagend vormgegeven, goed georganiseerd en heeft een duidelijke plaats binnen het opleidingsprogramma en het vakgebied
 • past binnen de historische, filosofische en ethische context van het vak, het onderzoek en de beroepspraktijk

De toetsing:

 • is qua inhoud, vorm en beoordeling consistent met de leerdoelen en werkvormen
 • is transparant door gebruik van bijvoorbeeld duidelijke beoordelingscriteria en oefententamens
 • wordt tijdig nagekeken. Het resultaat gaat vergezeld van heldere feedback

Een docent van het jaar:

 • leert van studenten en maakt actief gebruik van hun feedback bij het aanpassen van zijn/haar onderwijs
 • is deskundig, durft te experimenteren en levert een bijdrage aan de onderwijsvernieuwing
 • draagt bij aan de realisatie van doelstellingen van opleiding, faculteit en universiteit
Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:49
printView this page in: English