Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. W.A. Veling: Een andere wereld – psychose in de sociale context

Wanneer:di 02-10-2018 16:15 - 17:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Wim Veling
Wim Veling

Onderzoek naar de sociale context van mensen met psychose is hard nodig om behandelingen te verbeteren en psychose bij jongeren te voorkomen. Dat betoogt Wim Veling in de oratie die hij uitspreekt bij zijn inauguratie als hoogleraar Psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In het kader van zijn leerstoel Psychose in de sociale context gaat hij onderzoek doen naar de invloed van woonomgeving, gezin, sociaal-culturele groep en samenleving op ontstaan, beloop en herstel van psychose. Daarbij ontwikkelt hij nieuwe behandelingen, zoals Virtual Reality therapie. Tijdens zijn oratie zal Veling de zaal het effect van Virtual Reality laten ervaren.

Om psychose beter te begrijpen en beter te kunnen behandelen is het nodig de sociale context te onderzoeken. Psychose ontstaat in het samenspel tussen persoonlijke aanleg en sociale omgeving. Met Virtual Reality zijn allerlei sociale werelden te maken, waarmee mensen met psychose kunnen leren om beter om te gaan met hun sociale omgeving. Een andere manier om psychose beter te begrijpen is door andere sociale contexten op te zoeken, zoals in Zuid-Afrika en Iran, waar de invloed van extreme sociale omstandigheden op psychose kan worden onderzocht, zoals grote sociale ongelijkheid, armoede, grootschalige achterdocht en onveiligheid. Tenslotte is onderzoek naar de sociale context noodzakelijk om psychose bij jongeren te kunnen voorkómen. De eerste voortekenen van een psychotische stoornis zijn vaak al te vinden in de puberteit. Hulp moet naar de jongeren toe, op school, in de wijk, in hun eigen sociale context.

Psychose in de sociale context vraagt van psychiaters verder te kijken dan hersengebieden, genen en medicijnen. En het roept beleidsmakers en zorgverzekeraars op de beperkte medische maakbaarheid onder ogen te zien. Voor een beter leven van mensen met psychose moeten we bruggen slaan en perspectieven combineren.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. W.A. Veling
  • Titel: Een andere wereld – psychose in de sociale context
  • Leeropdracht: Psychose in de sociale context
  • Faculteit: Medische Wetenschappen
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het aanmeldingsformulier
printView this page in: English