Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. L.C. Bieger: Reading Publics: American Democracy and its Culture of Letters

Wanneer:di 12-06-2018 16:15 - 17:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Professor Laura Bieger bekleedt de leerstoel American Studies, Political Culture and Theory. Zij stelt zich ten doel de Groningse amerikanistiek te ontwikkelen tot een internationaal centrum voor de bestudering van de Amerikaanse democratie.

Westerse democratieën zijn aan enorme veranderingen onderhevig. Zowel de publieke als de private ruimte wordt heringericht, het dagelijks leven wordt steeds meer geregeerd door marktprincipes en het transnationaal verkeer van goederen, mensen en ideeën globaliseert. Dit soort transformaties heeft gevolgen – zoals de verkiezing van een autocraat als President van de Verenigde Staten van Amerika die zich in zijn campagne niets gelegen liet liggen aan democratische waarden en ideeën.

Onderwijs en onderzoek op het gebied van American Studies dat vandaag de dag maatschappelijk relevante inzichten wil genereren, zal met deze transformaties moeten leren omgaan. Daarbij bevinden amerikanisten zich in een bevoorrechte positie als het aankomt op het genereren en verspreiden van kennis over hoe moderne democratieën werken. Bieger gelooft dat het op dit moment zelfs een van de belangrijkste taken van haar discipline is om een historisch correct, geopolitiek genuanceerd en kritisch betrokken inzicht te kweken in de democratie en al haar maatschappelijke en culturele implicaties, problemen, spanningen en tegenstellingen.

Bieger neemt die verantwoordelijkheid aan. Zij neemt een pijler van de Amerikaanse democratie, het lezende publiek, als aanknopingspunt om het belang te duiden van deze pijler in heden en verleden voor een goed functioneren van de democratische orde.

Laura Bieger
Laura Bieger

Meer informatie

  • Oratie: mw. prof.dr. L.C. Bieger
  • Titel: Reading Publics: American Democracy and its Culture of Letters
  • Leeropdracht: American Studies, Political Culture and Theory
  • Faculteit: Letteren
printView this page in: English