Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. J.K.G. Wietasch: Weerbaar opleiden: over passie, autonomie en het verleggen van grenzen

Wanneer:di 24-04-2018 16:15 - 17:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Het veranderde zicht op gezondheid, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de zorg vereisen een nieuwe visie op de rol van de zorgprofessional in het algemeen en de anesthesioloog in het bijzonder. De medische specialist van de toekomst zal niet alleen over vergaande specifieke kennis beschikken, maar zal ook brede generalistische kennis en algemene competenties hebben ontwikkeld, waaronder communicatieve en empathische vaardigheden. De opleiding is hierbij het begin van het leven lang leren als zorgprofessional. De toekomst van de zorg is onzeker, ontwikkelingen gaan immers heel snel dus moeten we vooral samen met de assistent in opleiding die onzekerheid tot onderwerp van leren maken.

Bij 20-50% van de huidige assistenten in opleiding zijn burnout- verschijnselen zoals vermoeidheid, fysieke en psychologische overbelasting aanwezig, met het gevaar van langdurig of zelfs volledige uitval (10%). Dat gaat vaak gepaard met cynisme en verlies aan compassie. Hoe kunnen wij dat voorkomen? Er zijn een reeks factoren de een rol spelen en die de assistent kwetsbaar maken: werk, privé maar ook de persoonlijkheid. De een is er meer gevoelig voor dan de andere. Wat zijn de oorzaken van kwetsbaarheid? Welke verbanden bestaan er onderling?

Doel is een opleiding zo in te richten dat de assistenten weerbaar worden tegen kwetsbaarheid. Mogelijke invalshoeken zijn talentontwikkeling, ruimte voor ontplooiing en het bevorderen van creativiteit. Hoogleraar Götz Wietasch doet daar onderzoek naar met het doel de opleiding verder te ontwikkelen om assistenten weerbaarder te maken zodat ze klaar zijn voor de toekomst.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr. J.K.G. Wietasch
  • Titel: Weerbaar opleiden: over passie, autonomie en het verleggen van grenzen
  • Leeropdracht: Anesthesiologie, in het bijzonder innovatie in de opleiding
  • Faculteit: Medische Wetenschappen