Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. A.A.J. van der Putten: Anders kijken en gezien worden: ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Wanneer:di 10-04-2018 16:15 - 17:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Annette van der Putten
Annette van der Putten

Prof.dr. Annette van der Putten onderzoekt de zorg voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (zevmb). Zij hebben zowel (zeer) ernstige verstandelijke als motorische beperkingen. Hierdoor zijn zij vrijwel volledig afhankelijk van anderen. Vroeger werden deze mensen, zowel letterlijk als figuurlijk nauwelijks gezien. Zij werden beschouwd als ‘bedlegerig’, ondersteuning was gericht op (medische)zorg en de ouders werden op afstand gehouden. Wetenschappelijke kennis over deze mensen met zevmb en hun gezinnen was zeer schaars.

Mede dankzij kennisontwikkelingen, waarbij het Research Centre PMD van de RUG een belangrijke rol heeft gespeeld, kijken we anders naar deze groep mensen. We erkennen hun bestaan, én erkennen dat zij mensen zijn met gewone wensen en behoeften. Maar we erkennen vooral dat zij een unieke groep vormen met geheel eigen problemen en geheel eigen ontwikkeling. We zien tegenwoordig bijvoorbeeld het belang om hen motorisch te activeren maar hoe deze kinderen en volwassenen zich motorisch ontwikkelen en hoe zij precies kunnen profiteren van bewegen is onduidelijk.

Toekomstig onderzoek richt zich op deze vragen. Ook over de gezinnen van deze kinderen weten we onvoldoende. Erkenning dat binnen deze gezinnen een complex samenspel bestaat tussen het welbevinden van de verschillende leden, een samenspel wat door de tijd heen zal veranderen is een eerste stap. Studies gaan zich richten op de behoeften van deze gezinnen om hun kwaliteit van bestaan te verbeteren. Maar om hen echt te zien moeten we bovenal samenwerken met ouders en praktijk. Doordat we meer weten, kijken we anders naar mensen met zevmb en zal deze bijzondere groep én hun (directe) omgeving ook in de toekomst gezien blijven worden.

Meer informatie

  • Oratie: mw. prof.dr. A.A.J. van der Putten
  • Titel: Anders kijken en gezien worden: Ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen
  • Leeropdracht: Orthopedagogiek, i.h.b. mensen met ernstige meervoudige beperkingen
  • Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
printView this page in: English