Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. M. Lancel: En morgen gezond weer op? Nachttherapie in de psychiatrie

Wanneer:di 27-03-2018 16:15 - 17:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

In de media wordt steeds meer aandacht besteed aan slaapproblemen en de ernstige gevolgen daarvan voor het functioneren overdag, de lichamelijke gezondheid en de psychische gesteldheid. Prof.dr. Marike Lancel zal in haar inaugurele rede ingaan op belang het van goede nachtrust voor het psychisch welzijn en het herstel van psychische aandoeningen.

Marike Lancel
Marike Lancel

Één van de meest gehoorde klachten van mensen met een psychische aandoening is dat zij slecht slapen. Meer dan 50% van de mensen met de diagnose angststoornis, stemmingsstoornis of psychotische aandoening lijdt aan slapeloosheid. Uit onderzoek komt steeds duidelijker naar voren dat psychische ziekten en slaapstoornissen elkaar negatief beïnvloeden en als het ware een vicieuze cirkel vormen. Zo gaan psychische aandoeningen vaak gepaard met slapeloosheid, terwijl slapeloosheid op zijn beurt de kans op de ontwikkeling van een nieuwe psychische ziekte vergroot en het herstel ervan vertraagt.

Vraag patiënten naar hun slaap

In de geestelijke gezondheidszorg is het daarom belangrijk regelmatig bij mensen te informeren naar hun slaap. Als er sprake lijkt van een slaapstoornis, dient deze gediagnosticeerd en afzonderlijk behandeld te worden. Zo wordt het herstel van de psychische problemen bij deze kwetsbare groep mensen ondersteund.

Integratie van slaapgeneeskunde

Om de geestelijke gezondheidszorg verder te verbeteren, is de integratie van slaapgeneeskunde veelbelovend. In opleidingen zoals psychologie, geneeskunde en psychiatrie komt het onderwerp slaap niet of nauwelijks aan bod. Het wordt dus de hoogste tijd dat slaapstoornissen en slaapinterventies een essentieel onderdeel gaan vormen van het curriculum. Wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van de behandeling van slaapstoornissen op de ernst van psychische aandoeningen en naar de wisselwerking tussen slaap en psychische stoornissen kan leiden tot een essentiële innovatie van de geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie

  • Oratie: mw. prof.dr. M. Lancel
  • Titel: En morgen gezond weer op? Nachttherapie in de psychiatrie
  • Leeropdracht: Slaap en psychopathologie
  • Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

printView this page in: English